Top 2000 magyar főnév (A leggyakoribb 2000 magyar főnév magyar–angol szótára példamondatokkal)

A kötet egyrészt hasznos az angolul tanuló vagy az angol nyelvismeretüket felfrissíteni, továbbfejleszteni kívánó magyaroknak, másrészt mindazoknak a külföldieknek,akik ismerkednek a magyar nyelvvel, esetleg korábbi magyartudásukat kívánják felfrissíteni
ISBN: 9789634093602
Author: Kiss Gábor, Nagy György
Page: 176
Binding: Soft cover
Publication date: 2022
Format: Book
Publisher: TINTA KÖNYVKIADÓ
Language: Hungarian

Rating(No ratings so far.)

Price: 2 990 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

A TOP 2000 magyar főnév nyelvtanulói segédszótár egyesíti a szótárak és a társalgási könyvek nyújtotta előnyöket. A kétnyelvű szótár a 2000 leggyakoribb és legfontosabb magyar főnévnek adja meg a pontos angol megfelelőjét. A főnevek jelentését egy-egy találó példamondat világítja meg. A nyelvtanuló segítésére a magyar példamondatot pontos angol fordításban párhuzamosan is közli a kiadvány.
A szótár a benne lévő magyar főnevek mindegyikénél feltünteti azok legfontosabb toldalékos alakjait: a többes számú, a tárgyragos és az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjeles alakot. Az ekvivalensként megadott angol főneveknél pedig jelzi, hogy adott főnév az angol nyelvtudás A1, A2, B1, B2 és C1 szintjei közül melyikhez elengedhetetlen. Az angol szavakkiejtési mutatója is segíti a kiadvány használóját, hogy egyénileg, akár tanár nélkül is gyorsan és eredményesen haladjon az angol nyelv tanulásában. A szótárban található főnevek egy 5000 szavas szókincs főnévállományának felelnek meg.

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list