Krížom-krážom Slovenčina B1 + Audio CD (2)

Krížom-krážom. Slovenčina B1 je ďalšou zo série učebníc Krížom-krážom určená pre mierne pokročilých študentov.
ISBN: 9788022330350
Author: Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela Mošaťová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová
Page: 251
Binding: Soft cover
Publication date: 2011
Format: Pack (Book + 2 Audio CD)
Level: B1
Publisher: UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Language: Slovak

Rating(No ratings so far.)

Price: 12 890 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvoj

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list