Krížom-krážom Slovenčina B2 + Audio CD (2)

Krížom-krážom. Slovenčina B2 je ďalšou zo série učebníc Krížom-krážom určená pre mierne pokročilých študentov.
ISBN: 9788022336604
Author: Adela Gabríková, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaťová, Helena Ľos Ivoríková, Eva Španová, Hana Tichá
Page: 247
Binding: Soft cover
Publication date: 2014
Format: Pack
Level: B2
Publisher: UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Language: Slovak

Rating(No ratings so far.)

Price: 12 890 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

Predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť štandardné i špecifické komunikačné situácie, ako ďalej rozvíjať receptívne aj produktívne rečové zručnosti a prehlbovať znalosti slovenských reálií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba 10. lekcia, ktorá je koncipovaná ako brožúrka s množstvom informácií o jednotlivých regiónoch Slovenska. Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej praxi, ale aj typické situácie v odbornej či profesijnej sfére. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik komunikačných zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť používateľov učebnice na cieľavedomé budovanie a rozvíjanie vlastnej komunikačnej kompetencie. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov je prispôsobený komunikačným potr

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list