English for International Tourism Pre-Intermediate Coursebook with DVD-ROM - New Edition

English for International Tourism is a three-level series designed to meet the English language needs of professionals working in the tourism industry and students of tourism in further education.
ISBN: 9781447923879
Author: Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe
Page: 128
Binding: Soft cover
Series: English for International Tourism
Publication date: 2013
Format: Book+DVD
Level: A2-B1
Publisher: PEARSON LONGMAN
Language: English
Ages: adult

Rating(according to 1 customer's review)

Price: 14 450 Ft

Stock: 11-100 copies

Description

English for International Tourism is a three-level series designed to meet the English language needs of professionals working in the tourism industry and students of tourism in further education. The course includes authentic material taken from Dorling Kindersley's acclaimed Eyewitness Travel Guides which explore some of the world's top tourist destinations.

Reviews (1)

Hernádi Györgyi ajánlása 2014-04-15 16:56:11
Peter Strutt hasonló című könyvének upper-intermediate és intermediate változatát 2001 óta tanítom. Az Eszterházy Károly Főiskola Idegenforgalmi Szakmenedzsereinél kezdtem, majd a Turizmus-Vendéglátás szakos hallgatókat is megismertettem az akkor még Peter Strutt-Miriam Jacobs szerzőpáros tankönyveivel. Az English For International Tourism legújabb kiadása igazi „kincses sziget” az idegenforgalom területén tanítóknak és dolgozóknak A könyvet már kézbe venni is öröm: színes, változatos, igényes képek, fotók, térképek segítik a tankönyvi feladatok értelmezését. A szakmai témák logikusan épülnek egymásra: a vendégek álmainak megvalósulását lépésről-lépésre követhetjük nyomon az utazási irodáktól, utazásszervező cégektől kezdve a reptéri ügyintézésen keresztül a szállodába érkezésig. Az Eyewitness Travel Guide autentikus anyagai remekül illeszkednek az egyes szakmai témák elméleti hátterének bemutatásához. A szakmai témák közül a különleges turizmusfajták bemutatása a személyes kedvencem: a gyógyturizmus a leginkább naprakész információkat tartalmazza. A tankönyv nyelvtani és szókincs bővítő elemei jól elkülönülnek az egyes leckékben, a szerző változatos feladattípusokkal gyakoroltatja az adott téma új szavait, kifejezéseit. Az olvasott szövegértéseket ellenőrző feladatok is többfélék: az igaz-hamistól a bekezdések címein át egészen a lyukas szövegek kitöltéséig. Külön érdeme a tankönyvnek a kutató munkára ösztönző feladat, amely teljességgel a napi aktualitásokhoz igazodva kér információt a tanulótól, különböző témakörben: szállodákat látogatni, utazási lehetőségeket feltérképezni, összevetni az adott leckében olvasottakat a tanuló országában folytatott gyakorlattal. A hallásértés feladatok segítenek hozzászokni a turizmusban dolgozó, különböző nemzetiségű alkalmazottak esetleges akcentusához, ezt az egyik legnagyobb értéknek tartom, hiszen napjainkban az ún. oxfordi vagy cambridge-i angolt hiába is keresnénk az idegenforgalomban: a lényeg éppen a multikulturális környezet (meg)értésében rejlik. Az írásfeladatok is sokrétűek, a hagyományos üzleti levélen és e-mailen túl megjelenik a tankönyvben a sajtóközlemény, jegyzőkönyv, illetve audio kommentár írása. A különböző írásfeladatok a tankönyv végén összegyűjtve is megtalálhatók, magyarázattal és példákkal illusztrálva. A szerző a szóbeli készségek fejlesztésénél a már ismert igényességgel ügyel a szituációs feladatok sokszínűségére és a pármunka fontosságára. Pozitívum a tankönyvben a számok kimondásának gyakoroltatása a telefonos párbeszédek kapcsán. A tankönyvhöz kapcsolódó dvd igen gazdag látványanyaga még inkább segíti az életszerű tanulást: csodás helyszíneken kalandozva, igényes és több készséget felmérő feladatlap kitöltésével ellenőrizhetjük, mit is értettünk a látottakból. Talán szerencsésebb lenne három ellenőrző leckére bontani a tankönyv anyagát: úgy érzem, öt leckényi információ túl sok lehet a tanulóknak. Az 1-2-3 unit után tartanék egy összefoglalót, aztán a 4-5-6-7 után és a harmadikat a 8-9-10-es leckéket követően. Összességében az új English For International Tourism egy rendkívül értékes tankönyv, amely szakmai szókincsét tekintve a legkorszerűbb kifejezéseket tartalmazza, ezzel egyaránt segítvén az idegenforgalom területén tanulókat és dolgozókat. A tankönyvben az elméleti részek szerencsésen illeszkednek a gyakorlati példákhoz, a szerző szinte mindenre kiterjedően segíti a tankönyv használóit a minél hatékonyabb elsajátításban. Kívánom, hogy sokan haszonnal és eredményesen forgathassák! Hernádi Györgyi nyelvtanár Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet Szakmai Idegen Nyelvi Csoport

Similar products

Category top list