Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Libra Books Kft

1085 Budapest

Kölcsey utca 2.

 

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

 

A Libra Books Kft által müködtetett webáruházak működését az alábbi fogyasztóvédelmi törvények, rendeletek , előírások szabályozzák:

Polgári Törvénykönyv

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről

2020. évi XXIV. törvény a fenti törvény módosításáról

2005.évi CLXIV törvény a kereskedelemről

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016

 

Az adásvétel létrejötte:

A vásárló és a webáruház közötti szerződés akkor jön létre, ha a vásárló a termék/szolgáltatás megrendelését követően megkapja  visszaigazoló levelünket, amely tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék árát, darabszámát, a szállítás módját, a szállítási díjat.

 

Elállási jog:

A vásárló a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat az elektronikus úton létrejött szerződéstől. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatot az alábbi adatok feltüntetésével kérjük elküldeni:

Vevő neve, címe, rendelés száma, dátuma, az érintett termék megnevezése, darabszáma és ISBN azonosítója.

Minta itt található.

 

Ügyfélszolgálat:

Libra Könyvesbolt, 1085 Budapest Kölcsey utca 2

+3612675777

info@librabooks.hu

 

Termék visszaküldése:

A webáruházból történt rendelés esetén a terméket az elállás jelzésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül szükséges visszaküldeni a webáruház részére.  Az átvételtől számított 14 napon belül kötelesek vagyunk megtéríteni a termék és a kiszállítás díját,  a visszaküldés költségét nem.

Abban az esetben azonban, ha megrendeléskor nem a szokásos, legkevésbé költséges szállítási módot választotta, a felmerült pluszköltséget nem vagyunk kötelesek megtéríteni. A kibontott csomagolású CD, DVD, szoftver vagy lekapart online kód esetén az elállási jog nem érvényesíthető. Kérjük, ha nem személyesen hozza el a terméket, a csomagban szíveskedjék a  nyilatkozat egy példányát elhelyezni.

Elállási nyilatkozati mintaként szolgálhat a 45/2014 kormányrendelet  ( II.24) 2. számú melléklete.

 

Hibás termék:

A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján minden termékre, így a könyvre is, a termék átvételétől számított 2 éven belül érvényesíthető szavatossági igény.  Kérjük, juttassa hozzánk vissza a hibás terméket. Amennyiben még van a készletünkben, kicseréljük, ha nincs, kívánság esetén hasonlóra cseréljük vagy visszafizetjük a kifizetett értéket.

 

Panaszkezelés:

Amennyiben a Libra Books Kft. a vásárló számára nem elfogadhatóan kezelte a reklamációt, az alább felsorolt  intéznényekhez fordulhat:

Fogyasztóvédelmi hatóság https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/ fogyasztovedelmi_hatosag

Európai Fogyasztói Központ https://www.magyarefk.hu/hu/

Békéltető testület https://bekeltet.bkik.hu/ , 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Online vitarendezés http://ec.europa.eu/consumers/odr odr@itm.gov.hu