Angol szókincsfejlesztés felsőfokon 2. - Állandósult szókacsolatok

Ebben a kötetben az elöljárószóval kezdődő szókapcsolatok gyakorlása a cél. Itt is több típusú feladatot alkalmaztunk, ezzel is elősegítve a szókapcsolatok minél alaposabb elsajátítását és megfelelő használatát.
ISBN: 9789634093121
Author: Rónay Ágnes, Sárdi Csilla
Page: 107
Binding: Soft cover
Publication date: 2021
Format: Book
Publisher: TINTA KÖNYVKIADÓ
Language: English

Rating(No ratings so far.)

Price: 3 990 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

Az egyes feladatfajták a szókincs-elsajátítás különböző aspektusait célozzák. Egyrészt arra törekedtünk, hogy olyan feladatok szerepeljenek, amelyek az egyes szókapcsolatok jelentésére, valamint a rokon értelmű kifejezések közti stílus- és jelentésárnyalatbeli különbségekre koncentrálnak. Másrészt az is célunk volt, hogy tudatosítsuk az állandósult szókapcsolatok nyelvtani, strukturális jellemzőit a helyes használatuk érdekében. Harmadrészt lehetőséget kívántunk teremteni annak gyakorlására, hogy miképp használjuk az állandósult szókapcsolatokat üzenetek közvetítésére különböző szövegösszefüggésekben. Végezetül itt is célunk volt, hogy az angol szókincsfejlesztés ne elszigetelten, a magyartól függetlenül történjék. Ezért ebben a kötetben is számos olyan feladat található, amely az angol kifejezések magyar megfelelőjére is összpontosít.

A függelékben megtalálható a gyakorlatokban szereplő állandósult szókapcsolatok gyűjteménye, ezzel is segítve a minél eredményesebb elsajátítást.

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list

Bar Italia

ALMA EDIZIONI, 2009

Price: 9 750 Ft