200 mintamondat hivatalos angol levelezéshez

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: KEZDÉSEK

1.       Thank you for your letter of 12 June. (Köszönöm június 12-dikei levelét.)

2.       Thank you for your letter enquiring about electric heaters. (Köszönöm a hősugárzókkal kapcsolatos érdeklődő levelét.)

3.       Thank you for your enquiry dated 8 February. (Köszönöm a február 8-dikai érdeklődését.)

4.       Thank you for your enquiry of 18 August regarding our digital products. (Köszönöm az augusztus 18-dikai érdeklődését digitális termékeinkkel kapcsolatban.)

5.       Thank you for the interest shown in our products in your letter of 22 August. (Köszönjük augusztus 22-dikei levelét, melyben érdeklődését fejezi ki termékeinkkel kapcsolatban.)

6.       I was glad to learn from your letter of 18 July of your interest in our products. (Örömmel olvastuk július 18-dikai levelében, hogy érdeklődik termékeink iránt.)

7.       I read with interest your advertisement for plastic kitchenware in the current issue of the House Furnishing Review. (Érdeklődéssel olvastam a műanyag konyhai eszközökkel kapcsolatos hirdetésüket a House Furnishing Review mostani számában.)

8.       We have carefully considered your letter of 18 December. (Alaposan megfontoltuk december 18-diaki levelét.)

9.       We are interested in the new generation digital products as advertised recently in the Digital World Journal. (Érdekel minket a digitális termékek új generációja, ahogy azt a Digital World Journal-ban nemrégiben hirdették.)

10.   I was interested to see your advertisement for lawn mowers. (Érdeklődéssel olvastam a fűnyírókkal kapcsolatos hirdetésüket.)

11.   Further to your letter of 4 July, I enclose a cheque for $1182 in full settlement of your invoice number W564. (Július 4-dikei levelük alapján, mellékelek egy 1182 dollárról szóló csekket a W564 számla teljes összegének megfelelően.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: BEFEJEZÉSEK

12.   I hope to hear from you soon. (Várom válaszát.)

13.   I look forward to hearing from you. (Várom válaszát.)

14.   I look forward to your early reply. (Várom mihamarabbi válaszát.)

15.   I hope to receive a prompt reply. (Várom gyors válaszát.)

16.   Your prompt reply would be appreciated. (Megköszönnénk, ha mihamarabb válaszolna.)

17.   If you have any questions please contact me on 3452456. (Ha van kérdése, keressen a ... számon.)

18.   Please give me a call on 2348546 if you have any questions. (Ha van kérdése, keressen a ... számon.)

19.   Please contact me on 2344567 if I can provide any further help. (Ha segíthetek valamiben, keressen a … számon.)

20.   Please call me on 1234567 if I can be of further help. (Ha segíthetek valamiben, keressen a … számon.)

21.   Please let me know if you need any further details. (Kérem értesítsen, ha további részletekre van szüksége.)

22.   Perhaps we can arrange to meet to discuss this – are you free next Friday 22 August at 11 am? Please let me know. (Esetleg találkozhatnánk, hogy megbeszéljük ezt – ráér jövő pénteken 11 órakor augusztus 22-dikén?)

23.   I should appreciate your advice on these matters. (Szívesen venném, ha tanácsot adna ez ügyben.)

24.   If you would like further samples, please do not hesitate to let me know. (Ha további mintákra lenne szüksége, jelezze haladéktalanul.)

25.   If you wish to discuss this please contact me on 6921671. (Ha meg kívánja ezt beszélni, elérhet a … számon.)

26.   The matter is of some urgency and I would appreciate an early reply. (Az ügy némileg sürgős, ezért várom mihamarabbi válaszát.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: KÖSZÖNET

27.   I feel I must write to say how pleased we were to receive your order and to thank you for the opportunity given to us to supply the goods you need. I hope our handling of your order will lead to further business between us, and to a happy and mutually beneficial association. (Ezúton is szeretném megköszönni rendelésüket és örömünkre szolgál, hogy szállíthatunk Önöknek áruinkból. Bízom benne, hogy szolgáltatásunkkal elégedettek lesznek és ez további sikeres és kölcsönösen előnyös együttműködést fog eredményezni.)

28.   I understand that you placed a large order with us yesterday, and I want to say how much your continued confidence in us is appreciated. The happy working relationship between us for many years has always been valued and we shall do our best to maintain it. (Tudomásom szerint nagyobb megrendelést tettek a tegnapi napon, és megtisztelő bizalmukért szeretném hálánkat kifejezni. Értékeljük a sokéves együttműködést és mindent megteszünk, hogy fenntartsuk azt.)

29.   I am writing to say how much we appreciate the promptness with which you have settled your accounts with us during the past year. (Azért írok, hogy megköszönjem a gyorsaságukat, ami a számlák kifizetését jellemezte az elmúlt évben.)

30.   I hope our business relationship will continue in the future. (Remélem, hogy az üzleti kapcsolatunk folytatódni fog a jövőben.)

31.   I am very grateful for the interest you have shown in our proposal. (Nagy örömömre szolgál, hogy érdeklődését fejezte ki a javaslatunk iránt.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: GRATULÁCIÓ

32.   I was delighted to learn that you have been promoted to the post of key account manager. (Örömmel hallom, hogy kiemelt ügyfélkapcsolati manager-ré léptettek elő.)

33.   On looking through the Camford Times this morning I came across your name in the New Years Honours List. I would like to add my congratulations to the many you will be receiving. (A Camford Times lapozgatása közben ma délelőtt találkoztam nevével az újévi kitüntetettek listáján. Kérem, fogadja az én gratulációmat is a sok jókívánság mellé.)

34.   I would like to convey my warm congratulations on your appointment to the Board of Electrical Industries Ltd. (Szeretném kifejezni őszinte gratulációmat kinevezése alkalmából az Electrical Industries felügyelőbizottságába.)

35.   We all join in sending you our very best wishes for the future. (Mindannyian minden jót kívánunk a jövőre.)

36.   We would like to take this opportunity to thank you for these past 10 years of fine workmanship and company loyalty. (Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük az elmút 10 év munkáját és a cég irányában tanúsított lojalitását.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: RÉSZVÉT

37.   It was not until late last night that my wife and I learned of your husband`s tragic death. I want you to know how very sorry we both are, and to send our sincere sympathy. (Csak tegnap este értesültünk feleségemmel férje tragikus haláláról. Szeretném, ha tudná, mennyire sajnáljuk mindketten, és őszinte együttérzésünket fejezzük ki.)

38.   If there is any way in which we can be of any help, either now or later, do please let us know. We shall be only too glad to do anything we can. (Ha bármi módon tudunk segíteni, akár most, akár később, feltétlenül szóljon. Örömünkre fog szolgálni, ha bármit is tehetünk.)

39.   I have just learned with deep regret of the death of your wife. There is not much one can say at a time like this, but all of us would like to extend our sincere sympathy at your loss. (Csak most értesültem megrendüléssel a felesége haláláról. Nem sok mindent lehet ilyenkor mondani, de mindannyian szeretnénk kifejezni őszinte együttérzésünket a vesztesége iránt.)

40.   We were distressed to read in The Times this morning that your Chairman has died and I am writing at once to express our deep sympathy. (Megdöbbenéssel olvastuk a Times-ban ma délelőtt, hogy Elnökük meghalt és rögvest tollat ragadtam, hogy őszinte együttérzésünket kifejezzem.)

41.   Please convey our sympathy to Lady Langley and her family. (Kérem, tolmácsolja együttérzésünket Lady Langley-nek és a családjának.)

42.   We all join in expressing our sympathy to you and your family at this very sad time. (Mindannyian együttérzésünket fejezzük ki Önnel és családjával ezekben a szomorú időkben.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: MENTEGETŐZÉS, SAJNÁLKOZÁS

43.   I am sorry not to have replied sooner to your letter of 25 October regarding the 5th edition of the Exams Dictionary by Pearson Longman. (Sajnálom, hogy nem válaszoltam hamarabb az október 25-dikei levelére a Pearson Longman kiadó Exams Dictionary ötösik kiadásával kapcsolatban.)

44.   I am very sorry to hear about the mistake made with your order. (Sajnálattal értesültem arról, hogy rendelését hibásan szállították.)

45.   I have arranged for a repeat order to be sent to you today, and I hope this meets your requirements. (Intézkedtem, hogy ismételten kiszállítsák az árut a mai nap folyamán, és bízom benne, hogy ez megelégedésére fog szolgálni.)

46.   Please accept my apologies for the inconvenience caused. (Kérem fogadja el bocsánatkérésünket az okozott kellemetlenségért.)

47.   I am sorry to learn from your letter of 23 August that you find our prices too high. (Sajnálattal értesültem arról augusztus 23-dikai leveléből, hogy árainkat túl magasnak találja.)

48.   We notice with regret that it is some considerable time since we last received an order from you. We hope this is in no way due to dissatisfaction with our service or with the quality of goods we have supplied. (Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy igen hosszú idő óta nem rendeltek már tőlünk. Reméljük ennek nem az az oka, hogy elégedetlenek a szolgáltatásunkkal vagy a szállított termék minőségével.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: PANASZLEVÉL

49.   I was most unhappy with the standard of service I received in your store today. (Nagyon elégedetlen voltam áruházukban a kiszolgálás minőségével a mai napon.)

50.   I am afraid your customer service policy leaves a lot to be desired. (Attól tartok, az ügyfélszolgálati rendszerük sok kívánnivalót hagy maga után.)

51.   This is not the sort of service that I have come to expect from staff of Robinsons, and I hope you will investigate this matter. (Nem ilyen kiszolgáláshoz vagyok szokva a Robinsons áruházban és remélem ki fogják vizsgálni az ügyet.)

52.   The goods we ordered from you on 1 February have not yet been delivered. (A február elsején rendelt áruk még nem érkeztek meg.)

53.   Delivery of the goods ordered on 12 August is now considerably overdue. (Az augusztus 12-én rendelt áruk szállítása jelentősen késik.)

54.   This situation is causing us a great deal of inconvenience. (Ez a helyzet igen nagy kellemetlenséget okoz nekünk.)

55.   I felt you would wish to know about this. (Gondoltam szeretnének tudomást szerezni a dologról.)

56.   I am sure you will wish to look into this and find out what happened. (Biztos vagyok benne, hogy ki fogják vizsgálni az ügyet és megállapítani, mi is történt.)

57.   Please look into this matter at once and let us know the reason for this delay. (Kérem haladéktalanul vizsgálják ki az ügyet és értesítsenek, hogy mi okozza a késedelmet.)

58.   We feel there must be some explanation for this delay and await your prompt reply. (Úgy gondoljuk, kell lennie magyarázatnak a késlekedésre és várjuk mielőbbi válaszukat.)

59.   We hope to learn that you are prepared to make some allowance in these circumstances. (Reméljük, értesülhetünk arról, hogy készek engedményeket tenni a körülményekre tekintettel.)

60.   I hope to receive a complete refund soon. (Bízom benne, hogy teljes kártérítést kaphatok hamarosan.)

61.   On 15 September I bought one of your `Big Ben` alarm clocks from Stansfield Jewellers in Leeds. Unfortunately I have been unable to get the alarm system to work and am very disappointed with my purchase. (Szeptember 15-dikén vásároltam Leeds-ben a Stansfield Jewellers-nél egy Big Ben ébresztőórát. Sajnálatos módon képtelen vagyok beindítani a vekkert ezért nagyon csalódott vagyok a vétellel.)

62.   We ordered 160 compact discs on 3 January and they were delivered yesterday. I regret that 18 of them were badly scratched. The packaging containing these goods appeared to be in perfect condition and I accepted and signed for it without question. It was on unpacking the CDs the damage was discovered. (Január 3-dikán 160 db. CD-t rendeltünk, amit tegnap szállítottak ki. Sajnálatos módon 18 db. erősen meg volt karcolva közülük. A CD-k csomagolása látszólag teljesen rendben volt, ezért szó nélkül elfogadtam és alá is írtam az áru átvételét. Csak a CD-k kicsomagolása során fedeztük fel a károsodást.)

63.   I am enclosing a list of the damaged goods and shall be glad if you will replace them. (Csatolom a hibás áruk listáját és örömömre szolgálna, ha kicserélnék őket.)

64.   We regret to report that the consignment of rugs addressed to W Hart & Co, 25-27 Gordon Avenue, Washington, has not yet reached them. As our customer is urgently in need of these goods, we must ask you to make enquiries and let us know the cause of the delay and when delivery will be made. Please treat this matter as one of extreme urgency. (Sajnálattal értesítjük, hogy a W Hart & Co, 25-27 Gordon Avenue, Washington, címre címzett szállítmány a szőnyegekkel nem érkezett még meg. Mivel vevőnknek sürgősen szüksége van ezekre az árukra, arra kérjük, hogy derítse ki, mi okozza a késlekedést és mikor várható a szállítmány. Kérjük soron kívül, sürgősen intézkedjenek.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: PANASZLEVÉLRE VÁLASZ

65.   I was sorry to learn from your letter of 18 August that a mistake was made in dealing with your order. (Sajnálattal értesültem augusztus 18-dikai leveléből arról, hogy hibásan teljesítettük rendelését.)

66.   We were very sorry to learn from your letter of 15 August that the carpet supplied to your order number C395 was damaged on delivery. (Sajnálattal értesültünk augusztus 15-dikei leveléből, hogy a szállítás során a C395 rendelés számú szőnyeg megsérült.)

67.   Thank you for your letter of 17 October. I quite understand your annoyance at not yet having received the stationery ordered on 25 September. (Köszönettel vettük október 17-dikei levelét. Teljesen meg tudom érteni felháborodását, hogy még mindig nem kapta meg a szeptember 25-dikén rendelt papírárut.)

68.   I am sorry to hear about the problems you have experienced with this fax machine. (Sajnálattal hallottam, hogy problémái vannak a fax készülékkel.)

69.   I am sorry that you have experienced delays in the delivery of the books. (Sajnálom, hogy késlekedést tapasztalt a könyvek szállítása terén.)

70.   We wish to apologise for the unfortunate mistake pointed out in your letter of 4 May. (Szeretnénk bocsánatot kérni a szerencsétlen hiba miatt, amit május 4-dikei levelében írt le nekünk.)

71.   Your television`s guarantee has ended, so unfortunately you must bear the cost of any repairs. (A televíziójának a garanciája lejárt, ezért sajnálatos módon Önnek kell állnia mindennemű javítás költségeit.)

72.   From your comments it is obvious that on this occasion a mistake was made. (Megjegyzéseiből nyilvánvalóan kitűnik, hogy hiba történt ez esetben.)

73.   This mistake is entirely our own and we apologise for the inconvenience it is causing you. (Ez a hiba teljesen a mi felelősségünk és elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért.)

74.   Replacements for the damaged goods have been sent by parcel post this morning. It will not be necessary for you to return the damaged goods: they may be destroyed. (A sérült áruk helyett új árukat postáztunk ma reggel csomagküldő szolgálattal. Nem szükséges visszaküldenie a hibás árukat, hanem megsemmisítheti őket.)

75.   We thank you for drawing our attention to a situation of which we had been quite unaware until you wrote to us. Please accept our apologies for the inconvenience you have been caused. (Köszönetünket fejezzük ki, amiért felhívta figyelmünket egy olyan helyzetre, amiről ezideig nem volt tudomásunk. Kérjük fogadja el bocsánatkérésünket az okozott kellemetlenségért.)

76.   We assure you that we are doing all we can to speed delivery and offer our apologies for the inconvenience this delay is causing you. (Biztosíthatjuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy felgyorsítsuk a kiszállítást és bocsánatunkat fejezzük ki a késlekedés okozta kellemetlenségekért.)

77.   We hope you will be satisfied with the arrangements we have made. (Reméljük, hogy elégedett lesz az általunk tett intézedésekkel.)

78.   As a gesture of goodwill I am pleased to enclose a gift voucher of £20. (Jószándékunk jeléül engedje meg, hogy egy 20 fontos ajándékutalványt mellékeljek.)

79.   Thank you once again for taking the time to write to us. (Még egyszer szeretnénk megköszönni, hogy vette a fáradságot és írt nekünk.)

80.   Our apologies again for this mistake. (Ismételten elnézést kérünk a hibáért.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE

81.   We will soon be requiring 2000 sheets of good quality white poster paper. Please let us have some samples and a quotation, including delivery at our works within 4 weeks of our order. (Hamarosan szükségünk lesz 2000 ív jó minőségű fehér poszter papírra. Szeretnénk kérni mintákat és árajánlatot, beleértve az üzemünkbe való szállítást a megrendelést követő 4 héten belül.)

82.   Please quote for the supply of 50 Exams Dictionaries, 3rd edition. (Kérjük adjon árajánlatot 50 darab 3.kiadású Exams Dictionary-ra.)

83.   Please send us a quotation for the supply of 100 kg strawberries. (Kérjük adjon árajánlatot 100 kg mennyiségű eperre.)

84.   Please let me have an estimate for installing central heating in my bungalow at 1 Margate Road.  (Árajánlatot kérnék a Margate Road 1. szám alatti házba történő központi fűtés beszereléséről.)

85.   Please let me have your prices and terms for payment 2 months from date of invoicing. (Kérnék árajánlatot és fizetési feltételeket a számla dátumához képest két hónapra történő fizetéssel.)

86.   We wish to have the following work carried out and should be glad if you would submit an estimate. (A következő munkálatokat tervezzük elvégezni és szeretnénk kérni egy árajánlatot.)

87.   We should be glad if you would quote for the items named below. (Megköszönnénk, ha adna árajánlatot az alábbi termékekre.)

88.   When quoting prices please include packing and delivery to the above address. Please also state discounts allowable, terms of payment and earliest possible date of delivery. (Az árajánlatban kérjük tüntesse fel a csomagolás költségét és a szállítást a fenti címre. Kérjük, jelezze az esetleges árengedményeket, valamint a fizetési feltételeket és a legkorábbi szállítási dátumot.)

89.   May I suggest that perhaps you could make some allowances on your quoted prices which would help to introduce your goods to my customers. If you cannot do so, then I must regretfully decline your offer as it stands. (Ha javasolhatnám, esetleg adhatna árengedményt az árajánlathoz képest, amivel be lehetne vezetni a terméket a vevők körében. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor sajnálattal vissza kell utasítanom az ajánlatát ebben a formában.)

90.   If you can give us a competitive quotation, we expect to place a large order. (Amennyiben kedvező ajánlatot tesz, készek vagyunk nagy rendelést eszközölni.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: ÁRAJÁNLAT ADÁSA

91.   We are pleased to quote as follows: A1 printing paper white $2.21 per kg. (Örömünkre szolgál, hogy az alábbi árajánlatot tehetjük: A1 másolópapír, fehér, $2.21 / kg.)

92.   We should be glad to carry out the work for a total of $2,062 with a 2% discount for settlement within one month of the date of our account. (Örömmel elvégeznénk a munkát $2,062 díjazásért, 2% árengedménnyel, amennyiben a számla egy hónapon belül kiegyenlítésre kerül.)

93.   We hope that you will find these terms satisfactory. (Bízunk benne, hogy elfogadhatónak találja ezeket a feltételeket.)

94.   Our quotation for leather shoes and handbags is enclosed. All items can be delivered from stock. (Mellékeltük ajánlatunkat a bőrcipőkre és a kézitáskákra. Minden árucikket raktárról tudunk szállítani.)

95.   I hope this revised offer will enable you to place an order, and I look forward to hearing from you soon. (Remélem, hogy ez a módosított ajánlat lehetővé teszi, hogy rendelést eszközöljön, és várom mielőbbi válaszát.)

96.   We shall be pleased to receive your order, which will have our prompt and careful attention. (Várjuk rendelését, melyet gyorsan és gondosan fogunk kezelni.)

97.   As the prices quoted are exceptionally low and likely to rise, we would advise you to place your order without delay. (Mivel az árak kivételesen alacsonyak és valószínűleg csak emelkedni fognak, azt tanácsoljuk, hogy mielőbb eszközöljék rendelésüket.)

98.   As our stocks of these goods are limited, we suggest you place an order immediately. (Mivel raktárkészletünk ebből az áruból korlátozott, javasoljuk, hogy azonnal rendeljenek.)

99.   We trust you will find our quotation satisfactory and look forward to receiving your order. (Bízunk benne, hogy árajánlatunkat megfelelőnek találják, és várjuk szeretettel rendelésüket.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: SZÁLLÁSFOGLALÁS

100.                       I am interested in learning more about 10-14-day holiday cruises offered by your organization for this summer. Please let me have the relevant brochure as well as costs for  tourist-class travel. (Szeretnék további információkat a 10-14 napos nyaralásokról amit irodájuk szervez erre a nyárra. Kérném az aktuális prospektusukat valamint árajánlatot turista-osztályra.)

101.                       Please let me know if you have accommodation for a family of 5 for 2 weeks commencing Saturday 10 August. We shall require 2 twin-bedded rooms and 1 single room. (Kérem, értesítsenek, hogy lenne-e szállásuk egy öttagú család számára két hétre, augusztus 10-dikei, szombati kezdettel.)

102.                       I confirm reservation of one double and three single rooms from 13-17 May inclusive, with half-board. (Megerősítem egy kétágyas és három egyágyas szoba foglalását május 13-től 17-ig, félpanzióval.)

103.                       Please let me know whether or not early check-in possible. (Kérem jelezzék, lehetséges-e a korai bejelentkezés a hotelbe.)

104.                       I shall be passing through London next week and would like to reserve a single room for Wednesday and Thursday 18 and 19 October. (Jövő héten Londonon keresztül fogok utazni és szeretnék egy egyágyas szobát foglalni szerda-csütörtökre, október 18-19-re.)

105.                       My previous stays at the Norfolk Hotel have always been very enjoyable. I particularly like the rooms overlooking the gardens. If one of these rooms is available I hope you will reserve it for me. (Eddigi tartózkodásaim a Norfolk Hotelben mindig igen kellemesek voltak. Különösen szeretem a parkra néző szobákat. Ha lenne ilyen szobájuk, remélem foglalhatok egyet.)

106.                       I should be grateful for any information you can provide. (Hálás lennék bármilyen információért, ami rendelkezésükre áll.)

107.                       An early reply would be appreciated so that our holiday arrangements can be completed as soon as possible. (Kérném mihamarabbi válaszukat, hogy a nyaralási előkészületeinket minél előbb lezárhassuk.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS AJÁNLÁSA

108.                       We are enclosing a copy of our latest catalogue and price list. (Mellékeljük legfrissebb katalógusunkat és árlistánkat.)

109.                       As you have placed many orders with us in the past, we would like to extend our special offer to you. (Mivel már sokat rendeltek tőlünk a múltban, szeretnénk a speciális ajánlatunkat Önöknek is felkínálni.)

110.                       We are able to offer you very favourable prices on some goods. (Nagyon kedvező árakat tudunk Önöknek biztosítani egyes termékekre.)

111.                       We are pleased to introduce our new coaching service and feel sure that you will find it very interesting. (Örömmel ajánljuk figyelmükbe új tanácsadói szolgáltatásunkat és biztos vagyuk abban, hogy igen érdekesnek fogják találni.)

112.                       We hope you will take full advantage of this exceptional offer. (Reméljük, hogy ki fogják használni ezt a kivételes ajánlatot.)

113.                       We would be pleased to provide a demonstration if you would let us know when this would be convenient. (Örömmel tartanánk bemutatót, ha lenne olyan szíves jelezni, hogy mikor lenne ez alkalmas.)

114.                       We feel sure you will agree that this product is not only of the highest quality but also very reasonably priced. (Biztosak vagyunk abban, hogy Önök is egyetértenek abban, hogy ez a termék nem csak kiváló minőségű, hanem igen kedvező árú is.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: ÁRU RENDELÉSE

115.                       We confirm the order which was placed with you by telephone this morning for the following. (Megerősítjük rendelésünket, melyet telefonon eszközöltünk ma délelőtt a következő tételekre.)

116.                       These items are urgently required. We understand that you are arranging for immediate delivery from stock. (Ezekre a tételekre sürgősen szükségünk van. Számítunk a raktárkészletből történő azonnali szállításra.)

117.                       Please accept our order for the following books on our usual discount terms of 25% off published prices. (A következő könyveket szeretnénk rendelni a szokásos engedménnyel, a listaárból 25% kedvezménnyel.)

118.                       We look forward to prompt delivery. (Számítunk a gyors szállításra.)

119.                       Thank you for your quotation of 4 June. Please supply: (Köszönjük június 4-dikei árajánlatát. Megrendeljük az alábbiakat.)

120.                       Delivery is required not later than the end of this month. (A kiszállítást e hó végéig kérjük.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

121.                       We were very pleased to receive your order of 18 June for Penguin Readers, and welcome you as one of our customers. We confirm supply of the books at the prices stated in your letter. (Köszönettel megkaptuk június 18-dikai rendelését a Penguin Reader-ekre, és üdvözöljük vevőink közt. Megerősítjük, hogy a levelükben szereplő árakon fogjuk szállítani a könyveket.)

122.                       We hope that our handling of your first order with us will lead to further business between us and mark the beginning of a happy working relationship. (Reméljük, hogy az első rendelésük teljesítése egy gyümölcsöző üzleti kapcsolat kezdetét jelenti.)

123.                       Thank you for your order of 15 March for electric shavers. We regret that we cannot supply them immediately owing to shipment problems from the UK. We apologise for the delay and trust it will not cause you serious inconvenience. (Köszönjük március 15-dikei rendelését elektromos borotvákkal kapcsolatban. Sajnálattal értesjük, de nem tudjuk őket azonnal szállítani, az Egyesült Királyságból történő szállítási problémák miatt. Elnézést kérünk a késlekedés miatt és bízunk abban, hogy ez nem fog Önöknek komoly kellemetlenséget okozni.)

124.                       Unfortunately we are out of stock of the model you ordered. The manufacturers have promised a further supply by the end of this month and if you can wait until then we will fulfil your order promptly. (Sajnos nincsen most készletünk az Ön által rendelt típusból. A gyártók ígérete szerint a következő szállítmány e hó végére érkezik, tehát ha tud addig várni, akkor ki tudjuk azonnal elégíteni igényét.)

125.                       We are sorry not to be able to meet your present order immediately. (Sajnáljuk, hogy nem tudjuk azonnal teljesíteni a jelenlegi rendelését.)

126.                       We are pleased to confirm that the Olivetti KXR193 processors which you ordered on 15 October are now ready for dispatch. (Örömmel értesítjük, hogy az Ön által október 15-dikén rendelt Olivetti KXR193-as processzorok készen állnak a kiszállításra.)

127.                       We await your shipping instructions. (Várjuk a szállítással kapcsolatos utasításait.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: SZÁMLÁZÁS

128.                       We are pleased to enclose our invoice number B834 for the shirts ordered on 13 August. (Mellékeljük a B834 számú számlánkat az augusztus 13-dikán rendelt ingekre vonatkozólag.)

129.                       I regret to inform you that an error was made on our invoice number B834 of 13 August. The correct charge for shirts is $26.70 and not $26.00 as stated. We are therefore enclosing a debit note for the amount undercharged, namely $14.70. This mistake was due to an input error and we are sorry it was not noticed before the invoice was sent. (Sajnálattal értesítjük, hogy az augusztus 13-dikai B834-es számla hibásan került kiállításra. Az ingek helyes ára $26.70 és nem $26.00, mint ahogy az a számlán szerepel. Ezért mellékelten küldünk egy terhelési értesítőt a hiányzó összegről, azaz 14.70-ről. A probléma a hibás adatbázisból adódott, és elnézését kérjük, hogy nem vettük észre a számla kiküldése előtt.)

130.                       We have received your letter of 8 August reminding us that payment of the amount owing on your June statement is overdue. (Megkaptuk augusztus 8-i levelét, melyben emlékeztet arra, hogy a júniusi számlánk kiegyenlítése nem történt még meg.)

131.                       Enclosed is our statement for the quarter ended 30 April. (Mellékelten küldjük az április 30-án végződő negyedév számlakivonatát.)

132.                       We are sorry it was necessary to return our invoice number 456788 for correction. (Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 456788 számú számlánkat javítás céljából visszaküldték.)

133.                       We very much regret having to ask for an extension of credit on your January statement. (Nagyon sajnáljuk, de arra kell kérnünk, hogy a januári számlakivonaton szereplő követelés határidejét hosszabbítsák meg.)

134.                       Please let us have your credit note for the amount of this overcharge. (Kérnénk egy jóváíró számlát a túlfizetés arányában.)

135.                       Please credit my account with the invoiced value of the returned copies including reimbursement for the postage cost of £17.90 (Kérjük írja jóvá számlánkon a visszaküldött tételek számla szerinti értékét valamint a 17.90-es postaköltséget.)

136.                       Please make the necessary adjustment and we will settle the account immediately. (Kérjük eszközölje a szükséges korrekciót és azonnal ki fogjuk egyenlíteni a számlát.)

137.                       We hope to receive the amount due by the end of this month. (Bízunk benne, hogy megkapjuk az esedékes összeget a hónap végéig.)

138.                       We regret having to remind you that we have not received payment of the balance of $105.67 due on our statement for December. (Sajnálattal értesítjük, hogy nem kaptuk meg a decemberi egyenlegen szereplő 105.67 dollárt.)

139.                       We do not appear to have received replies to our two previous requests of 5 and 17 July for payment of the sum of $117 still owing on this account. It is with the utmost regret that we have reached the stage when we must press for immediate payment. (Nyilvántartásunk szerint nem érkezett válasz júlisu 5-dikei és 17-dikei leveleinkre, melyekbena 117 dolláros tartozásuk kiegyenlítésére kértük Önöket. Legnagyobb sajnálatunkra olyan stádiumba került az ügy, hogy azonnali fizetést követeljünk.)

140.                       Unless the amount due is paid or a satisfactory explanation received by the end of this month, we shall be reluctantly compelled to put this matter in the hands of our solicitors. (Amennyiben nem fizetik ki tartozásukat, vagy nem adnak kielégítő választ e hó végéig, nem lesz más választásunk, mint hogy jogi képviselőinknek adjuk át az ügyet.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: ÁLLÁS MEGPÁLYÁZÁSA

141.                       I was interested to see your advertisement in today`s Daily Telegraph and would like to be considered for this post. (Érdeklődéssel olvastam hirdetésüket a mai Daily Telegraph-ban, és szeretném felajánlani szolgálataimat.)

142.                       A copy of my CV is enclosed with copies of previous testimonials. (Mellékelem önéletrajzomat és ajánlásokat előző munkahelyeimről.)

143.                       I hope to hear from you soon and to be given the opportunity to present myself at an interview. (Várom válaszukat és remélem lesz lehetőségem egy interjún bemutatkozni.)

144.                       Mrs Naish, your HR Manager, has told me that you have a vacancy for a marketing assistant. I should like to be considered for this post. (Naish úr, a HR igazgató jelezte nekem, hogy lenne egy pozíciójuk marketing asszisztens munkakörben. Szeretnék jelentkezni erre az állásra.)

145.                       I am able to attend an interview at any time and hope to hear from you soon. (Bármikor meg tudok jelenni egy interjún és várom válaszukat.)

146.                       I shall be pleased to provide any further information you may need and hope I may be given the opportunity of an interview. (Örömmel adok további információkat, amennyiben szükség van erre, és bízom benne, hogy kapok lehetőséget egy interjúra is.)

147.                       I would like to apply for the post of Management Trainee in your Data Processing Department advertised today in The Guardian. (Szeretnék jelentkezni a Management Trainee pozícióra az Adatfeldolgozó Osztályukon, a mai The Guardian hirdetés alapján.)

148.                       I hope that you will take up these references and grant me the opportunity of an interview. (Remélem elfogadják ezeket a referenciákat és lehetőséget biztosítanak nekem egy interjúra.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: AJÁNLÁS

149.                       I am very glad of this opportunity to support Miss Lim`s application for a position in your company. (Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam Miss Lim jelentkezésének támogatására a cégükben.)

150.                       I have known Sharon for several years in her capacity as business development manager of Singajobs. (Sok éve ismerem Sharon-t a Singajobs cégben betöltött üzletfejlesztési menedzser pozícióján keresztül.)

151.                       John was employed by our company from 1 January 1996 to 15 June 1999. (John 1996 január 1-től 1999 június 15-ig volt alkalmazásban cégünkben.)

152.                       Mr Johnson has proven to be an efficient, hard-working, trustworthy and very personable employee. (Mr Johnson hatékony, szorgalmas, megbízható és nagyon szimpatikus munkatársnak bizonyult.)

153.                       In my opinion, Sharon has the necessary character, dedication and approach to be suitable for the position of personal secretary. (Véleményem szerint Sharon rendelkezik a megfelelő személyiséggel, elhivatottsággal, és hozzáállással, ami alkalmassá teszi őt egy személyi titkári pozíció betöltésére.)

154.                       I can recommend her highly and may be contacted for further information. (Melegen javaslom őt és szívesen rendelkezésre állok további információ céljából.)

155.                       It was a great loss to both myself and the company when she took up teacher training. (Nagy veszteség volt nekem is és a cégnek is, amikor elhagyta a céget és tanárképzéssel kezdett el foglalkozni.)

156.                       Norman is a highly competent and professional teacher whose class preparation is always thorough and meticulous. His committed approach to teaching is matched by his administrative abilities. (Norman igen kompetens és professzionális tanár, aki mindig alaposan és gondosan készül óráira. Elhivatottsága a tanítás irányában jó adminisztratív képességekkel párosul.)

157.                       He possesses an outgoing personality and he mixes well. He makes his full contribution to a team and is popular with his students and colleagues alike. (Nyitott személyiség, aki könnyedén szót ért másokkal. Igazi csapatjátékos és egyaránt népszerű diákjai és kollégái körében is.)

158.                       She is very personable, friendly, sociable and quick to share in a joke. (Nagyon kedves, barátságos, társasági személyiség és mindig benne van a viccekben.)

159.                       I view of his dedication and ability I am confident Norman will prove to be a valuable asset to any organization fortunate enough to employ him. (Figyelembe véve elhivatottságát és képességét, biztos vagyok benne, hogy Norman értékes tagjává válik majd bármilyen cégnek, akinek szerencséje less alkalmazni őt.)

160.                       It is with pleasure that I recommend him highly and without hesitation. (Örömmel jelenthetem ki, hogy habozás nélkül és melegen ajánlom őt.)

161.                       I have certainly enjoyed working with Sonja and wish her every success in her future career, in which I am sure she will do extremely well. (Egyértelműen kellemes volt Sonjávan dolgozni és minden jót kívánok neki a jövőjére nézve, s biztos vagyok abban, hogy kiválóan helyt fog állni.)

162.                       I can recommend Peter without the slightest hesitation. (Ajánlom Pétert minden fenntartás nélkül.)

163.                       Should you require any further information please do not hesitate to contact me. (Amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzám bizalommal.)

164.                       His punctuality left a lot to be desired. (A pontossága sok kívánnivalót hagyott maga után.)

165.                       I am afraid that I cannot conscientiously recommend him. (Attól tartok, nem tudnám őt őszinte szívvel ajánlani.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: FELMONDÁS MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRŐL

166.                       I regret to inform you that I wish to give 2 weeks` notice of my resignation from the company. My last day of work will be 30 June 2011. (Sajnálattal értesítem, hogy 2 hét felmondási idővel fel kívánok mondani. Utolsó munkanapom 2011 június 30-dika lesz.)

167.                       I regret that I wish to terminate my services with this company with effect from 22 May. (Sajnálattal értesítem, hogy május 22-dikei hatállyal felmondok a cégnél.)

168.                       I am writing to confirm that I wish to tender my resignation. My last date of employment will be 23 June. (ĺrásban is megerősítem, hogy be szeretném adni felmondásomat. Utolsó munkanapom június 23-dika lesz.)

169.                       I have obtained a post in which I will have more responsibilities and greater career prospects. (Olyan állást kaptam, ahol több felelősségem és job karrier lehetőségeim lesznek.)

170.                       Thank you for your help and guidance during my employment. (Köszönöm segítségüket és támogatásukat a munkám során.)

171.                       I am sorry that these circumstances make it necessary for me to leave the company. (Sajnálom, hogy ezen körülmények arra kényszerítenek, hogy elhagyjam a céget.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: FELMONDÁS MUNKAADÓ RÉSZÉRŐL

172.                       Following our discussion earlier this week I regret to inform you that your services with the company will not be required with effect from 31 August 2011. (A hét elején történt beszélgetésünk nyomán sajnálattal értesítem, hogy munkájára nem fogunk igényt tartani 2011 augusztus 31 után.)

173.                       I hope you will be successful in finding suitable employment elsewhere. (Remélem sikerülni fog megfelelő munkát találni máshol.)

174.                       I very much regret having to inform you that your position as regional representative will be redundant on 30 June. (Legnagyobb sajnálatomra arról kell értesítenem, hogy területi képviselő pozíciója június 30-ával meg fog szűnni.)

175.                       It is with regret that I have to inform you that your position with this company will become redundant on 21 August. (Sajnálattal értesítem, hogy augusztus 21-dikével jelenlegi állása a cégben megszűnik.)

176.                       You will be entitled to a redundancy payment which will amount to 2 weeks` salary for each of the 5 years` service. (Jogosult végkielégítésre, amelynek összege kétheti fizetésével egyezik meg ötéves munkaviszonyának minden egyes évére.)

177.                       I do hope you will soon find another suitable post and wish you all the best for the future.  (Nagyon remélem, hogy hamarosan talál egy másik megfelelő állást és minden jót kívánok a jövőre nézve.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: SZÁLLĺTMÁNYOZÁS

178.                       Please quote your rate for freight and send us details of your sailings and the time usually taken for the voyage. (Kérem adjon árajánlatot a szállításra és küldjön részleteket a hajók indulásáról valamint az átlagos menetidőről.)

179.                       Thank you for informing us that the items ordered on 16 June are now ready for collection. (Köszönettel értesültünk róla, hogy a június 16-dikán rendelt áruk készen állnak kiszállításra.)

180.                       Please arrange to send the consignment by road to Liverpool for shipment by SS Merchant Prince due to sail for Alexandria on 25 July and to load at number 5 dock from 20 to 24 July inclusive. (Kérjük küldjék a szállítmányt közúton Liverpool-ba, ahonnan az SS Merchant Pirnce hajó fogja továbbvinni Alexandriába július 25-én. A rakományt az 5. dokknál várják július 20-től 25-ig.)

181.                       The completed shipping form is enclosed together with 4 copies of the bill of lading. (A kitöltött szállítólevelet valamint a hajóraklevél 4 példányát mellékeltük.)

182.                       The consignment is urgently required so your prompt attention will be appreciated. (A szállítmány sürgős, ezért hálásak lennénk, ha kiemelt figyelemmel kezelnék azt.)

183.                       The recorders are packed in 3 cases and the enclosed copy of the invoice shows quantities and a total value of £2800. (A magnókat 3 ládába csomagolták és a mellékelt számla mutatja a mennyiségeket valamint a csomag teljes értékét, 2800 fontot.)

184.                        The invoice value of the consignment is £1550 and we should require insurance cover for this amount. (A szállítmány számlaértéke 1550 font, és erre az összegre szeretnénk biztosítást.)

185.                       We are happy to make arrangements to collect the goods. (Szívesen elintézzük az áruk átvételét.)

186.                       Please let us know when delivery would be made to the consignee. (Kérjük értesítsen, mikor várhatja a címzett a szállítást.)

187.                       Please inform us about your charge for collecting and delivering the 2 wooden cases. (Kérjük értesítsen, mennyibe kerül a 2 fa láda elhozatala és kiszállítása.)

188.                       We have today dispatched by Williams Transport Ltd 2 wooden cases containing the motor-car spares which you ordered recently. (A mai napon útjára indítottuk a Williams Transport Ltd. céggel 2 fa ládányi autóalkatrészt amit legutóbb rendeltek.)

189.                       In the event of any damage please notify us immediately. (Károsodás esetén kérjük azonnal értesítsen minket.)

190.                       We understand the goods will be delivered to you in 3 days` time. (Tudomásunk szerint 3 nap múlva fogják kiszállítani Önöknek az árut.)

191.                       Regretfully, two of the four cases had been tampered with. Upon checking the contents we found that case number 4 contained only 372 shirts and case number 7 contained only 375 instead of the 400 invoiced for each case. (Sajnálatos módon a négy közül kettő ládát megrongáltak. A tartalom ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a 4. láda csak 372 inget, a 7. láda pedig csak 375 inget tartalmazott, a leszámlázott ládánkénti 400 helyett.)

192.                       Please inform us of the date on which the ship closes for cargo. (Kérjük jelezz a dátumot, amikor a hajó befejezi a rakodást.)

193.                       Please complete and return the enclosed instructions form with a signed copy of the invoice. (Kérjük töltse ki és küldje vissza a mellékelt utasításokat az aláírt számlával együtt.)

194.                       We hope to receive the shipping instructions by return. (Várjuk a szállítási utasításokat postafordultával.)

LEVÉLĺRÁS ANGOLUL: MELLÉKLETEK

195.                       I enclose a copy of our new catalogue and I hope you find it interesting. (Mellékelem új katalógusunkat, amit remélem érdekesnek talál majd.)

196.                       I am attaching a provisional programme. (Csatolok egy ideiglenes programot.)

197.                       I am pleased to enclose a copy of our latest catalogue.  (Szíves figyelmébe ajánlom a mellékelt legújabb katalógusunkat.)

198.                       I have pleasure in enclosing the catalogue of typewriters as you requested. (Szíves figyelmébe ajánlom írógép katalógusunkat, ahogy kérte.)

199.                       As requested we enclose our international price list. (Kérésének megfelelően mellékelem a nemzetközi árlistánkat.)

200.                       The enclosed catalogue gives all the essential facts about our goods, but if you have any queries please do not hesitate to give me a call on 9635117. (A mellékelt katalógusunk tartalmaz minden lényeges információt áruinkról, de amennyiben lenne további kérdése, állok rendelkezésére a 9635117 telefonszámon.)