Melyik nyelvvizsgát válasszam?

Melyik nyelvvizsgát válasszam?

 

1.MIÉRT IS AKARSZ NYELVVIZSGÁZNI?

A munkaerőpiacon a használható, aktív nyelvtudást várják el a jelentkezőktől, s általában nem a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét nézik. Ha viszont felvételi ponthoz vagy diplomához kell a nyelvvizsga, általában az államilag elismert középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga (általános vagy szakmai középfok) az elvárás. Mind alap-, mind mesterképzés esetében a felsőoktatási intézmény adott kara dönti el, hogy milyen feltételeket szab, sok esetben még szakonként is változnak a követelmények. Érdemes tehát átnézni a tanulmányi kalauzt vagy a tanulmányi osztályon érdeklődni.

Ha külföldi továbbtanulásra vagy munkavállalásra kell a nyelvvizsga, akkor nemzetközi nyelvvizsgát válassz. Feltétlenül tájékozódj arról, hogy az adott iskolában vagy munkahelyen milyen nyelvvizsgát fogadnak el. Általában három nemzetközi nyelvvizsga nevét fogod látni a külföldi intézmények honlapján angol nyelvterületen: TOEFL / IELTS / CAMBRIDGE. Nemzetközi nyelvvizsga a TELC, az ECL és a LanguageCert is, de elismertségük nem hasonlítható össze az előbbiekkel.

2.ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGA?

Az államilag elismert nyelvvizsgák száma Magyarországon igen nagy: a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján (http://www.nyak.hu/doc/akk_vizsgarendszer.asp) érdemes mindig ellenőrizni, hogy egy adott nyelvvizsga államilag elismert-e.  Külföldi nyelvvizsgák honosítás után államilag elismert nyelvvizsgának számítanak. A honosítás egyes esetekben kiegészítő vizsgával, más esetekben kiegészítő vizsga nélkül, eljárási díj befizetése ellenében történik. Ennek részletei szintén a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján találhatók (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ak2016/ak2016.htm).

3.EGYNYELVŰ VAGY KÉTNYELVŰ?

Ami az elfogadást illeti, az esetek többségében nem tesznek különbséget az egynyelvű vagy kétnyelvű vizsga között. Gyakran merül fel a kérdés, hogy mi a különbség az egynyelvű és a kétnyelvű vizsga között. Előbbi nem teszteli a magyar és az idegen nyelv közötti közvetítést, azaz nem tartalmaz például fordítási feladatokat, míg utóbbi igen. Ha jó vagy fordításból, nyugodtan válaszd a kétnyelvű vizsgát. A nemzetközi vizsgák egynyelvűek.

4.’A’, ’B’ VAGY ’C’ TÍPUSÚ VIZSGA?

A legtöbb nyelvvizsgán létezik külön szóbeli és írásbeli vizsgarész. A szóbelit A típusúnak, az írásbelit B-nek nevezik. Ha mindkét részből letesszük a vizsgát és erről együtt kapjuk meg a vizsgabizonyítványt, akkor azt szokták C típusúnak vagy „komplex” vizsgának nevezni. A meglevő államilag elismert írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvány bármelyik másik államilag elismert írásbeli vagy szóbeli bizonyítvánnyal együtt komplexnek minősül (és a részvizsgák nem évülnek el). "Szóbeli + Írásbeli = Komplex vizsga" igazolást a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) állít ki.

Ha valaki komplex nyelvvizsgára jelentkezik, de csak a szóbeli VAGY az írásbeli vizsgája sikerült, automatikusan meg fogja kapni a részvizsga bizonyítványt.

Egyes vizsgarendszerek (pld. CAMBRIDGE) nem adnak ki külön írásbeli és szóbeli bizonyítványokat, csak C típusú vizsga tehető le.

5.HOL SZERETNÉL NYELVVIZSGÁZNI?

Ismét a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja (http://www.nyak.hu/hol/default.asp ) legyen a kiindulópont: szinte másodpercek alatt ki lehet választani, nyelv, vizsgatípus, vizsgafajta, helyszín és időpont szerint, hogy az egyes vizsgaközpontok országosan hol és mikor szerveznek nyelvvizsgákat. A jelzett vizsgahelyeken az adott időpontban csak akkor van vizsga, ha azt maga a vizsgahely meghirdette. A részletekről minden esetben a vizsgaközpontnál/vizsgahelyen érdemes érdeklődni.

6.MILYEN EGYÉB SZEMPONTOK ALAPJÁN VÁLASSZAK NYELVVIZSGÁT?

Elsősorban a szakemberek (nyelvtanár, nyelviskola, idegen nyelvű könyvesbolt, stb.) tanácsára hallgass, ne az olyan szóbeszédre, hogy ’A … a legkönnyebb nyelvvizsga’. Ha a nyelvtanárod profi módon fel tud készíteni egy adott nyelvvizsgára, van hozzá sok segédanyaga, akkor valószínűleg érdemes megfogadnod tanácsát. A nyelvvizsga árak is nagyon eltérnek, érdemes ezt is mérlegelned.

Néhány államilag elismert nyelvvizsgarendszer vizsgadíjainak összehasonlítása – általános nyelvvizsga, középfok (2016 november)

 

szóbeli

írásbeli

komplex

DEXAM

9 000

12 900

20 900

TÁRSALKODÓ

13 000

13 000

24 000

ECL

15 000

15 000

25 000

BME

13 000

17 000

26 900

CORVINUS

15 000 15 000 24 900

ORIGO

13 000

15 000

28 000

EUROEXAM

19 900

21 900

28 500

TELC

22 250

22 250

32 500

LANGUAGECERT

19 900 19 900 31 600

CAMBRIDGE

-

-

46 800

 

7.MIBŐL ÁLLNAK A NYELVVIZSGÁK?

Az egynyelvű komplex nyelvvizsgák négy készséget mérnek (beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése). A közvetítési (fordítási) készségeket nem mérik, ennek következtében ezek a készségek a vizsga végeredményét nem befolyásolják. A kétnyelvű komplex nyelvvizsgák szintenként öt készséget mérnek (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, írott szöveg értése és közvetítési készségek). A feladattípusok vizsgáról vizsgára némileg eltérnek, de elmondható, hogy napjainkban az államilag elismert nyelvvizsgák igen hasonlóak, s a nyelvtanulók kommunikatív kompetenciáit mérik megbízható módon, a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintjeihez igazodva (B1=alapfok, B2=középfok, C1=felsőfok). 

8.MIKOR SIKERES A NYELVVIZSGÁM?

Gyakorlatilag minden nyelvvizsgán 60%-os megfelelés a küszöbszint. Ezen felül Magyarországon, az államilag elismert nyelvvizsgák esetében, nyelvi alapkészségenként külön-külön, legalább 40 %-ot kell elérni a nyelvvizsgán való megfeleléshez.

9.LEHET SZÓTÁRT HASZNÁLNI?

Ez fontos szempont lehet, ugyanis ha jól megtanulod és begyakorlod a szótárforgatást, óriási segítségedre lehet az a nyelvvizsga során. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, melyik nyelvvizsgán lehet szótárt használni.

BME

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható.

ORIGÓ

Az írásbeli vizsgán a feleletválasztós tesztkérdéseken (‘Nyelvismereti feladatsor’) kívül minden vizsgarészen lehet szótárt használni.

EUROEXAM

Szótár használata minden vizsgarészen megengedett, kivéve a hangfelvételek lejátszása alatt.

TÁRSALKODÓ

Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészen lehet nyomtatott szótárt használni.

PANNON

Az írásbeli vizsga közvetítés- és írásfeladatainak megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány – nyújthat segítséget. Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik.

ECL

Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészen lehet nyomtatott szótárt használni.

LanguageCert

Az írásbeli vizsgán (olvasás, írás) valamint a hallás utáni szövegértés vizsgarészen is lehet nyomtatott egynyelvű szótárt használni.

TELC

Szótárhasználat nem engedélyezett.

DEXAM

Szótárhasználat nem engedélyezett.

CAMBRIDGE

Szótárhasználat nem engedélyezett.

 

10.AKKOR MOST MELYIK NYELVVIZSGÁT VÁLASSZAM?

Ha elolvastad a fentieket, érted már, hogy mindenkinek más-más nyelvvizsga az ideális. Feltétlenül kérd ki nyelvtanárod véleményét is. Ha eljössz hozzánk a Nyelvkönyvboltba (1085 Budapest, Kölcsey u. 2.), tudunk személyre szabott tanácsot is adni.

És ami a legfontosabb: ne téveszd össze a célokat az eszközökkel! Nem lehet önmagában a nyelvvizsga megszerzése a cél: a nyelvtudás megszerzése az. Koncentrálj arra, hogy jól megtanuld a nyelvet és onnantól már sokkal kisebb gond lesz a nyelvvizsga választás is!