Érettségi és nyelvvizsga témakörök

1. TÉMAKÖR: CSALÁD

FAMILY MEMBERS

1. There are five people in my family. (Öten vagyunk a családban.)

2. I come from a single-parent family (Kb: Elvált szülők gyereke vagyok.)

3. The flat is not big enough for a family of five. (A lakás nem elég nagy egy öttagú családnak.)

4. I am moving to Debrecen because I have some family there. (Debrecenbe költözöm mert vannak ott rokonaim.)

5. I get a lot of help from my immediate family as well as my extended family. (Sok segítséget kapok a közvetlen családtagjaimtól és a rokonoktól is.)

AGE

1. I am 42 years of age. (42 éves vagyok.)

2. My aunt died at a great age. (A nagynéném szép kort élt meg.)

3. My mum doesn't look her age. (Anyukám nem néz ki annyinak ahány éves.)

4. At my age, ... (Az én koromban...)

5. Over the age of 65, ... (65 éves kor felett...)

GENERATIONS

1. I have always got on well with my mother-in-law. (Mindig is jól kijöttem az anyósommal.)

2. I can't stand my father-in-law. (Ki nem állhatom az apósomat.)

3. Family quarrels are rare. (A családi veszekedések ritkák.)

4. And there is the generation gap, that is, the lack of understanding between older people and younger people. (És ott van a generációs szakadék, azaz a meg nem értés az idősebbek és a fiatalok között.)

5. Friction is common when three generations live together. (A súrlódások gyakoriak amikor három generáció él együtt.)

CHILDREN

1. I am an only child, so I have no brothers or sisters. (Egyke vagyok, tehát nincs fiú- vagy lánytestvérem.)

2. He was the eldest of five children. (Ő volt a legidősebb öt gyerek közül.)

3. to come of age (nagykorúvá válni)

4. Adolescent girls are difficult to handle. (A kamasz lányokat nehéz kezelni.)

5. parental responsibility (szülői felelősség)

PARENTS

1. My parents have always treated me as an adult. (A szüleim mindig is felnőttként bántak velem.)

2. No talking back to parents. (Nincs visszabeszélés a szülőknek.)

3. There are no parental rules regarding television use. (Nincsenek szülői szabályok a tévézés tekintetében.)

4. I am not allowed to date boys. (Nem engedik, hogy randizzak fiúkkal.)

5. Disciplining kids is not easy. (A gyerekek fegyelmezése nem könnyű.)

MARRIAGE

1. I am a happily married man. (Egy boldog házaséletben élő férfi vagyok.)

2. My elder sister married young, but I married late. (A nővérem fiatalon ment férjhez de és későn házasodtam.)

3. More and more people decide on living together instead of getting married. (Egyre több ember választja az együttélést a házasság helyett.)

4. I'm just not the marrying kind. (Nem az a házasuló típus vagyok.)

5. Every second marriage ends in divorce. (Minden második házasság válással végződik.)

...

2. TÉMAKÖR: ISKOLA

ATTENDING SCHOOL

1. to go to kindergarten (oviba járni)

2. I am a primary / elementary school pupil (általános iskolás vagyok)

3. I am in my third year of secondary school / high school (középiskola harmadikba járok)

4. higher education / tertiary education (felsőfokú oktatás)

5. I would like to continue my studies (szeretném folytatni tanulmányaimat)

SECONDARY SCHOOLS

1. secondary grammar school student (gimnáziumi tanuló)

2. secondary vocational school student (szakközépiskolai tanuló)

3. student at a secondary vocational school for skilled workers (szakiskolai tanuló)

4.to attend a bilingual secondary school (kétnyelvű középiskolába járni)

5. to get a secondary school leaving certificate (érettségi bizonyítványt kapni)

SUBJECTS

1. compulsory subject (kötelező tárgy)

2. optional subject (választható tárgy)

3. My favourite subject is maths. (A kedvenc tantárgyam a matek.)

4. I like arts subjects but my elder brother prefers science subjects. (Én a humán tárgyakat kedvelem, de a bátyám a reál tárgyakat kedveli inkább.)

5. a new timetable / schedule every term (új órarend minden félévben)

LEARNING

1. I always do my homework / assignments. (Mindig megcsinálom a leckéket.)

2. When is your next class / lesson? (Mikor van a következő órád?)

3. Grades are given on the basis of classwork, too. (A jegyeket az órai munka is befolyásolja.)

4. I have to do some more revision tonight. (Készülnöm kell még ma este.)

5. My son failed maths but passed all his other subjects. (A fiam megbukott matekból de átment minden más tárgyból.)

TEACHERS

1. a strict schoolmaster / school principal (szigorú igazgató)

2. a teacher I can look up to (egy tanár akire felnézhetek)

3. The Chemistry teacher could not maintain discipline in the classroom. (A kémia tanár nem tudott fegyelmet tartani az osztályban.)

4. The teaching profession is not really respected any more. (A tanári hivatást már nem igazán tisztelik.)

5. Sue is a teacher’s pet (Sue a tanár kis kedvence)

HIGHER EDUCATION

1. I have a degree in economics. (Van diplomám közgazdaságtanból.)

2. I was a history major. (Történelem szakos voltam.)

3. all students attend lectures and seminars (minden diák jár előadásokra és szemináriumokra)

4. freshman / sophomore / junior / senior (elsőéves, másodéves, harmadéves, negyedéves)

5. Tuition fees are high so I need student loans (A tandíjak magasak ezért diákhitelre van szükségem.)

...

3. TÉMAKÖR: MUNKA

JOBS

1. I used to work in publishing but now I work as an accountant. (Valaha könyvkiadónál dolgoztam de most könyvelő vagyok.)

2. My dad does all sorts of jobs to earn a living. (Apám mindenféle munkát vállal hogy keressen.)

3. I am a white collar worker. (Szellemi munkát végzek.)

4. I'll take the first job that comes along. (El fogom vállalni az első munkát ami adódik.)

5. I work for the CIA so there is no danger of my losing my job. (A CIA-nál dolgozom tehát nincs veszélye annak, hogy elveszítsem a munkámat.)

EARNING MONEY

1. You don't earn much money being a nurse. (Ápolónőként nem keres sok pénzt az ember.)

2. She earns a seven-figure salary. (Hétszámjegyű a fizetése.)

3. I was earning good money at the bank. (Jól kerestem a bankban.)

4. All staff here are on the minimum wage. (Itt minden munkavállaló minimálbéren van.)

5. Teachers are poorly paid. (A tanárokat rosszul fizetik.)

WORK AND LIFE

1. You get paid more if you work nights. (Többet fizetnek az éjszakai műszakért.)

2. I am working late all the time. (Mindig túlórázom.)

3. I wish I could work from home. (Bárcsak dolgozhatnék otthonról.)

4. Job security is more important than job satisfaction. (A biztos munkahely fontosabb a munka öröménél.)

5. You need a proper work-life balance. (Normális magánélet-munka egyensúlyra van szükség.)

BOSSES

1. I get on well with my line manager. (Jól kijövök a közvetlen főnökömmel.)

2. The head of department is workaholic. (Az osztályvezető munkamániás.)

3. We have been under a lot of stress lately because of the director. (Mostanában nagyon nagy a stressz az igazgató miatt.)

4. My boss is a womanizer but otherwise he is OK. (A főnököm egy nőcsábász de egyébként rendes.)

5. I have got three direct reports now. (Három közvetlen beosztottam van.)

APPLYING FOR A JOB

1. You need a good CV and a motivation letter. (Kell egy jó önéletrajz és egy motivációs levél.)

2. I have been shortlisted for the position. (Kiválasztottak mint lehetséges személyt az állásra.)

3. I am going for a job interview tomorrow. (Holnap állásinterjúra megyek.)

4. We have no vacancies for drivers. (Nincsen betöltetlen álláshelyünk sofőröknek.)

5. I have been headhunted by an employment agency. (Levadászott egy állásközvetítő iroda.)

NEW JOB

1. to sign an employment contract (aláírni egy munkaszerződést)

2. to read the small print (elolvasni az apróbetűt)

3. fixed-term / indefinite duration contract (határozott / határozatlan időre szóló szerződés)

4. job description (munkaköri leírás)

5. to give notice (felmondani)

...

4. TÉMAKÖR: LAKÁS, OTTHON

AT HOME

1. I live in the suburbs. (A külvárosban lakom.)

2. We live on the outskirts of Budapest. (Budapest környékén lakunk.)

3. I commute to the city every day. (Ingázok a városba minden nap.)

4. I live in the 11th district of Budapest. (Budapest 11. kerületében lakom.)

5. a quiet, peaceful residential neighbourhood (egy csendes, békés lakónegyed)

HOUSING

1. a two-bedroom flat (kétszobás lakás)

2. Tom lives in a house. (Tomi családi házban lakik.)

3. We used to live on a housing estate. (Régebben lakótelepen laktunk.)

4. We live in a four-storey block of flats. (Egy négyemeletes házban lakunk.)

5. I'd rather have my own house than rent. (Jobban szeretnék saját házban lakni mint béreltben.)

FURNITURE

1. The room is furnished with a desk and a swivel chair (a szoba berendezése egy íróasztal és egy forgószék.)

2. There are two floors: we have three rooms upstairs and two downstairs. (Két szint van: fent három szoba, lent kettő.)

3. The bedrooms are elegantly furnished. (A hálószobák elegánsan vannak bebútorozva.)

4. My favourite piece of furniture is the ... (Kedvenc bútorom a ...)

5. What I hate about the flat is the fitted carpets. (Amit utálok a lakásban az a padlószőnyeg.)

MOVING HOUSES

1. We needed affordable housing. (Olyan lakhely kellett, amit meg tudunk engedni magunknak.)

2. The furniture was easy to transport. (A bútort könnyű volt szállítani.)

3. We could not afford to furnish the new house. (Nem tudtuk magunknak megengedni, hogy bebútorozzuk a házat.)

4. I wish I could live in the country. (Bárcsak vidéken élhetnék.)

5. We would like to move somewhere more quiet. (Szeretnénk valahova csendesebb helyre költözni.)

CITY LIFE

1. the hustle and bustle of the city (a város forgataga)

2. air pollution from traffic fumes (légszennyezés a kipufogógázok miatt)

3. to issue a smog alert (szmogriadót rendel el)

4. public transport is very convenient (a tömegközlekedés nagyon jó)

5. The city provides a wide choice of entertainment. (A város a szórakozás széles választékát nyújtja.)

VILLAGE LIFE

1. silence , except for barking dogs (csend, kivéve az ugató kutyákat)

2. friendly neighbours (barátságos szomszédok)

3. pollution-free environment (szennyezésmentes környezet)

4. no light pollution: look upwards and you can see thousands of stars (nincs fényszennyezés: ha felnéz az ember, csillagok ezreit látja)

5. to keep pets in the garden (hobbiállatokat tartani a kertben)

...

5. TÉMAKÖR: SZABADIDŐ

FREE TIME

1. My favourite pastime is reading. (Kedvenc időtöltésem az olvasás.)

2. My hobbies include reading, cooking and fishing. (A hobbim az olvasás, főzés és horgászat.)

3. I don’t really have time to pursue my hobbies. (Nincs igazán időm, hogy a hobbiaimmal foglalkozzam.)

4. I have very little free time. (Nagyon kevés szabadidőm van.)

5. My holiday home is a perfect place to relax and unwind. (A nyaralóm tökéletes hely, hogy relaxáljak és kikapcsolódjak.)

GOING OUT

1. In my spare time, I like to hang out with my friends. (A szabadidőmben szeretem a barátaimmal elütni az időt.)

2. I lead an active lifestyle: I work out in the gym every day. (Aktívan életmódot folytatok: gyúrok a tornateremben minden nap.)

3. We eat out at weekends. (Hétvégén el szoktunk menni vendéglőbe.)

4. We go out drinking every Friday. (Minden pénteken el szoktunk menni inni.)

5. We went out for a meal and then on to a movie. (Elmentünk enni egyet, aztán később moziba.)

THEATRE, CINEMA

1. I am not a regular theatregoer /moviegoer but I like plays / movies (Nem vagyok gyakori színházbajáró / mozibajáró de szeretem a színdarabokat / filmeket.)

2. The show starts at 7.30. (Az előadás 7.30-kor kezdődik.)

3. Collect your tickets at the box office. (Vedd fel a jegyedet a színházi / mozi pénztárban.)

4. a huge box office hit (hatalmas kasszasiker)

5. dinner and show package, which is a theatre ticket combined with a two course meal from pre-or-post theatre menu (vacsora és színház csomag ami egy színházjegy és egy színház előtti vagy utáni kétfogásos étkezés kombinációja)

MUSIC

1. I enjoy listening to pop music. (Nagyon szeretek pop zenét hallgatni.)

2. My favourite kind of music is rap. (A kedvenc zeném a rap.)

3. I can’t work effectively without some background music. (Nem tudok hatékonyan dolgozni valamilyen háttérzene nélkül.)

4. I am very musical and love to sing. (Nagyon muzikális vagyok és imádok énekelni.)

5. I am fond of classical music and also play the piano. (Rajongok a komolyzenéért és zongorázom is.)

OUTDOORS

1. I go hiking as often as I can. (Túrázok amilyen gyakran csak tudok.)

2. Orienteering is not my cup of tea. (A tájékozódó futás nem az én műfajom.)

3. a brisk walk every morning – egy jó kis séta minden reggel

4. I bike to work every day (Minden nap bicajjal megyek munkába)

5. I go for a 3-kilometre jog every evening (Minden este 3 kilométeres kocogást teszek)

INDOORS

1. I love collecting stamps, coins, and all sorts of things. (Imádok bélyeget, érméket, meg mindenfélét gyűjteni.)

2. I am a member of a karate club and will take a first degree black belt exam shortly (Egy karate klub tagja vagyok és hamarosan első szintű fekete öves vizsgára megyek)

3. We enjoy playing cards and other games indoors (Szeretünk kártyázni és egyéb szobai játékokat játszani)

4. I am a couch potato and watch TV all the time (Tévémániás vagyok és folyton tévézek.)

5. My son is addicted to the internet and video games. (A fiam internet- és videójáték-függő.)

...

6. TÉMAKÖR: NYARALÁS

TYPES OF HOLIDAY

1. a weekend break (hétvégi kiruccanás)

2. to go on a package holiday (szervezett társasútra menni)

3. Balaton is a perfect spot for a family holiday (A Balaton tökéletes hely családi nyaralásra)

4. I prefer cycling holidays to caravanning (Jobban szeretem a biciklis nyaralásokat mint a lakókocsizást.)

5. a popular holiday resort / tourist destination (egy népszerű nyaralóhely / turista célpont)

TOURIST INDUSTRY

1. in high season (az idényben)

2. we prefer to go there in the off season (jobban szeretünk oda menni az idényen kívül)

3. only with a registered tour operator (csak regisztrált utazásszervezővel)

4. to pay a deposit to the travel agency (előleget fizetni az utazási irodának)

5. domestic / international / cultural / eco / sports / space / health / conference tourism (belföldi, nemzetközi, kulturális, eco-, sport-, űr-, egészség-, konferencia-turizmus)

ACCOMMODATION

1. to book accommodation through a travel agency (szállást foglalni egy utazási ügynökségen keresztül)

2. bed and breakfast is the cheapest option (‘szoba reggelivel’ panzió a legolcsóbb lehetőség)

3. The price includes half board (Az ár félpanziót foglal magába)

4. to rent a self-catering apartment (apartmant bérelni önellátásra)

5. to stay in a five-star hotel with gym and swimming pool (ötcsillagos hotelben megszállni tornateremmel és uszodával)

GETTING THERE

1. to choose a low-cost / no-frills / discount / budget airline and book a flight online (választani egy olcsó / fapados / diszkont légitársaságot és interneten foglalni jegyet)

2. Is it a direct flight or is there a stopover in Vienna ? (Közvetlen járat vagy bécsi átszállással?)

3. to take a coach (távolsági buszra szállni)

4. to rent a car (kocsit bérelni)

5. to take the train and spend the night in a sleeper (vonatra szállni és hálókocsiban tölteni az éjszakát)

THINGS TO DO

1. to pop in to the local tourist office (beugrani a helyi turinformba)

2. to go sightseeing / to see all the sights (megnézni minden látnivalót)

3. to take photos of all tourist attractions (lefényképezni az összes turisztikai látnivalót)

4. to avoid too touristy places (elkerülni a túl sok turistával zsúfolt helyeket)

5. to do the usual touristy things, such as buying souvenirs, etc.(a szokásos turista dolgokat csinálni, mint például emléktárgyakat venni, stb.)

PROBLEMS

1. The flight was cancelled so we had to spend the night at an airport hotel. (Törölték a járatot úgyhogy egy reptéri hotelben kellett éjszakáznunk.)

2. The hotel was overbooked so we had to go somewhere else. (Túlfoglalás volt a szállodában tehát máshova kellett mennünk.)

3. I got food poisoning. (Ételmérgezést kaptam.)

4. We were afraid of being mugged all the time. (Folyton attól féltünk, hogy kirabolnak az utcán.)

5. It was sweltering hot. (Tikkasztó meleg volt.)

...

7. TÉMAKÖR: UTAZÁS

PUBLIC TRANSPORT

1. How much is a day travelcard? (Mennyibe kerül egy napijegy?)

2. There are minor delays on the Waterloo tube line. (Kisebb késések vannak a Waterloo metróvonalon.)

3. timetable for the No 169 bus (a 169es busz menetrendje)

4. Please mind the gap between the train and the platform (Kérjük figyeljen a résre a vonat és a peron között.)

5. This bus service terminates at Picadilly. (Ennek a buszjáratnak a Picadilly-n van a végállomása.)

FLIGHTS

1. You will arrive at terminal 2. (A 2-es terminálra fog érkezni.)

2. I have a connecting flight to catch. (El kell érnem a csatlakozó járatot.)

3. security announcements (biztonsági bemondások)

4. Have you packed your luggage yourself? (Saját maga csomagolta a poggyászát?)

5. Do you have any sharp objects in your bag? (Vannak éles tárgyak a táskájában?)

TRAIN

1. The 12.50 Thameslink service to Brighton will arrive at platform 2. (A 12.50-es brightoni Thameslink járat a 2. vágányra fog érkezni.)

2. Passengers are reminded not to smoke inside the building. (Felhívjuk az utasok figyelmét, hogy ne dohányozzanak az épületben.)

3. Can I have an adult single to Bath, please? (Kérnék egy felnőtt jegyet Bath-ba, csak oda.)

4. seat reservation (helyjegy)

5. When is the next train to Norfolk, please? (Mikor megy a következő vonat Norfolkba?)

CAR

1. driving licence (jogosítvány)

2. don't drive any vehicle without a valid MOT (ne vezess semmilyen járművet érvényes forgalmi nélkül)

3. At what age can you take the theory test and the practical driving test? (Hány éves korban lehet letenni az elméleti vizsgát és a gyakorlatit?)

4. I have six penalty points on my licence (hat büntetőpontom van a jogsin)

5. the Highway Code (Kresz)

TAXI

1. I'd like to book a taxi for tomorrow morning. (Szeretnék holnap reggelre taxit foglalni.)

2. It's only a five-minute taxi ride away. (Csak öt percre van taxival.)

3. Shall I call you a cab? (Hívjak neked egy taxit?)

4. How much is the fare to Luton Airport? (Mennyi a viteldíj Luton Repülőtérre?)

5. Can I have a receipt, please? (Kaphatnék nyugtát?)

BICYCLE

1. cycle routes (bicikliutak)

2. cycle lane (biciklisáv)

3. the gear lever does not work (elromlott a sebességváltó)

4. cycling shorts (biciklinadrág)

5. health benefits of cycling (a biciklizés előnyei az egészségre nézve)

...

8. TÉMAKÖR: EGÉSZSÉG

DISEASES

1. preventive care (megelőző ellátás)

2. heart diseases (szívbetegségek)

3. eating disorders, such as anorexia or bulimia (evési zavarok, mint anorexia vagy bulémia)

4. prevention of cancer (rák megelőzés)

5. high blood pressure (magas vérnyomás)

HEALTHY DIET

1. to achieve a healthy weight (elérni egy egészséges súlyt)

2. to limit energy intake (korlátozni az energiabevitelt)

3. to eat more fruits, vegetables, legumes (több gyümölcsöt, zöldséget és hüvelyest enni)

4. to avoid junk food (elkerülni a gyorséttermi kajákat)

5. to go on a diet (diétázni kezdeni)

AT THE DOCTORS

1. GP / general practitioner (háziorvos)

2. to see a gynaecologist (felkeresni egy nőgyógyászt)

3. prescription only medicine (vényre kapható gyógyszerek)

4. over the counter drugs (vény nélkül kapható gyógyszerek)

5. to examine the patient (megvizsgálni a beteget)

IN HOSPITAL

1. internal medicine (belgyógyászat)

2. infectious disease (fertőző betegség)

3. accident and emergency (A&E) department (baleseti osztály)

4. I was taken to hospital last year (kórházba kerültem tavaly)

5. She should be out of hospital within 3 days (Valószínűleg kiengedik a kórházból 3 napon belül)

FEELING ILL

1. You look a bit under the weather. (Kicsit betegnek látszol.)

2. Are you feeling sick? (Rosszul vagy?)

3. She was suddenly taken ill. (Hirtelen megbetegedett)

4. because of ill health (betegség miatt)

5. she's running a fever (lázas)

MEDICINE

1. painkiller (fájdalomcsillapító)

2. X-ray (röntgen)

3. homeopathic remedies (homeopátiás szerek)

4. to take pills to control the blood pressure (tablettákat szedni a vérnyomás szintentartására)

5. to take sleeping pills (altatót szedni)

...

9. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET

ENVIRONMENT

1. greenhouse effect (üvegház hatás)

2. the effects of acid rain (a savas eső hatásai)

3. holes in the ozone layer (lyukak az ózonrétegben)

4. to cause damage to the biosphere (kárt okozni a bioszférának)

5. ecological disaster such as an oil spill (ökológiai katasztrófa, mint pld. egy olajszennyezés)

PEOPLE WHO WANT TO PROTECT THE ENVIRONMENT

1. environmentalist (környezetvédő)

2. environmental group (környezetvédelmi csoport)

3. the Greens (a Zöldek)

4. eco-warrior (környezetvédelmi aktivista)

5. ecological footprint (ökológiai lábnyom)

DAMAGE TO THE ENVIRONMENT

1. global warming (globális felmelegedés)

2. climate change (klímaváltozás)

3. endangered species (veszélyeztetett fajok)

4. desertification (elsivatagosodás)

5. pollution to the environment (környezet szennyezése)

THINGS THAT HARM THE ENVIRONMENT

1. chemicals that pollute the environment (vegyi anyagok melyek szennyezik a környezetet)

2. hazardous waste (veszélyes hulladék)

3. pesticides (növényvédőszerek)

4. exhaust fumes from cars (kipufogógázok)

5. fumes discharged from factories (gyárak által kibocsátott füst)

GOOD FOR THE ENVIRONMENT

1. ozone-friendly aerosol (ózonbarát spray)

2. green products (környezetbarát termékek)

3. renewable sources of energy (megújuló energiaforrások)

4. sustainable development (fenntartható fejlődés)

5. recycling points across the city (szelektív hulladékgyűjtő helyek szerte a városban)

ALTERNATIVES

1. solar power (napenergia)

2. wind power (szélenergia)

3. wind turbine (szélturbina)

4. wind farms produce energy without harmful emissions (a szélfarmok energiát termelnek káros kibocsátások nélkül)

5. to convert biofuel into electricity (elektromossággá alakítani a bioüzemanyagot)

...

10. TÉMAKÖR: ÉTKEZÉS

RESTAURANT

1. Let's eat out tonight! (Együnk ma vendéglőben!)

2. self-service restaurant (önkiszolgáló étterem)

3. school canteen (Br) / cafeteria (US) (iskolai menza)

4. Can I have the menu, please? (Az étlapot kérném.)

5. a separate beverage menu and wine list (külön ittalap és borlap)

6. Are you ready to order? (Felvehetem a rendelést?)

7. I'll try the fish. (Megkóstolom a halat.)

8. What do you recommend? (Mit ajánl?)

9. starter – main course – dessert / pudding (előétel, főétel, desszert)

10. Does it come with a side dish? (Körettel van?)

11. How would you like your steak: rare, medium, or well done? (Hogyan szeretné a húst, kevéssé átsütve, közepesen átsütve vagy jól átsütve?)

12. a five-course dinner (ötfogásos vacsora)

13. Do you take American Express cards? (Elfogadják az American Express kártyát?)

14. Can I have the bill, please? (A számlát kérném.)

15. to leave a tip for the waiter if service is not included (borravalót hagyni a pincérnek ha nincs a felszolgálási díj a számlában)

COOKING

1. cook book / cookery book (szakácskönyv)

2. recipe (recept)

3. to bake / to fry / to roast / to grill / to boil / to steam / to toast / to barbecue / to microwave (tésztát sütni, zsírban sütni, roston sütni, grillezni, forrázni, párolni, pirítani, kertben grillezni, mikrózni)

4. I am a terrible cook (szörnyű szakács vagyok.)

5. serve with rice and salad (tálald rizzsel és salátával)

MEALS

1. brunch ('breakfast' és 'lunch', azaz reggeli és ebéd kombinációja, késői villásreggeli)

2. coffee to go (kávé elvitelre)

3. a Chinese takeaway (restaurant) (elvitelre specializálódott kínai étterem)

4. a pub lunch (pub-ban fogyasztott ebéd)

5. steak and kidney pie with chips (lepénybe sütött hús és vesepecsenye sültkrumplival)

6. a hot and spicy Indian curry (csípős Indiai húsétel)

7. a traditional fish and chips (hagyományos sülthal sültkrumplival)

8. beef stew with gnocchi (marhapörkölt galuskával)

9. fish soup (halászlé)

10. turkey breast fillet fried in breadcrumbs (rántott pulykamellfilé)

 

11. TÉMAKÖR: SZEMÉLYLEÍRÁS

ALKAT

1. a heavily-built man / a man of heavy build (tagbaszakadt férfi)

2. a woman of slim build (karcsú testalkatú nő)

3. He is six feet tall and of medium build. (Hat láb magas és középtermetű.)

4. My wife is a cheerful plump woman. (A feleségem vidám, gömbölyded asszony.)

5. My daughter is far too skinny. (A lányom túlságosan sovány.)

MAGASSÁG

1. He is of medium height. (Közepesen magas.)

2. She is about the same height as her sister. (Kb. ugyanolyan magas mint a testvére.)

3. She is tallish. (Elég magas.)

4. Chris is short and stocky. (Chris alacsony és zömök.)

5. Sam is a beanpole. (Sam egy égimeszelő.)

ARC

1. to have a fair complexion (világos az arcbőre)

2. round-faced (kerek arcú)

3. a young child with round chubby cheeks (kisgyerek kerek húsos pofival)

4. a wrinkled old face (ráncos, öreg arc)

5. a bony intelligent face (csontos, intelligens arc)

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELEK

1. a brown-eyed girl with freckles (barnaszemű lány szeplőkkel)

2. She was wearing a pair of diamond earrings. (Gyémánt fülbevalókat viselt.)

3. She had big eyes and full lips. (Nagy szemei voltak és telt ajkai.)

4. dimpled cheeks (grübedlis orcák)

5. double chin (toka)

SZEMÉLYISÉG

1. Yun has a lovely, warm personality. (Yunnak kedves, meleg a természete.)

2. She's got a rather fiery temperament. (Elég heves a természete.)

3. Mark is a traditional Englishman but he has a romantic side to him as well. (Mark hagyományos angol, de van neki romantikus oldala is.)

4. Pride seems to be one of our family traits. (Úgy tűnik, a büszkeség az egyik családi vonásunk.)

5. He's sweet-tempered but of a very nervous disposition. (Kellemes ember, de ideges típus.)

TULAJDONSÁGOK

1. She tends to be impatient. (Hajlamos türelmetlen lenni.)

2. I would describe her as unselfish and generous. (Önzetlennek és nagylelkűnek jellemezném.)

3. From time to time, he loses his temper. (Olykor elveszti türelmét.)

4. The woman in the picture seems to be nervous. ( A képen lévő nő idegesnek tűnik.)

5. cool as a cucumber (teljesen nyugodt természetű)

12. TÉMAKÖR: NYELVTANULÁS

NYELVEK

1. Indo-European family of languages (indoeurópai nyelvcsalád)

2. English is a Germanic language (az angol egy germán nyelv)

3. Uralic family of languages: Hungarian – Finnish – Estonian (uráli nyelvcsalád: magyar-finn-észt)

4. Hungarian is an agglutinative language (a magyar agglutináló nyelv)

5. to learn a foreign language (idegen nyelvet tanulni)

ANGOL NYELV

1. 300 million native speakers (300 millió anyanyelvi beszélő)

2. 300 million people who use English as a second language (300 millió ember, aki második nyelvként beszéli az angolt)

3. 100 million people who speak it as a foreign language (100 millió ember, aki idegen nyelvként beszéli)

4. the official or co-official language of over 45 countries (több, mint 45 országban a hivatalos vagy az egyik hivatalos nyelv)

5. after Mandarin Chinese, the second most spoken language in the world (a mandarin kínai után a második leggyakrabban beszélt nyelv a világon)

A NYELV RENDSZERE

1. noun (főnév)

2. pronoun (névmás)

3. adjective (melléknév)

4. verb (ige)

5. adverb (határozószó)

6. preposition (elöljárószó)

7. conjunction (kötőszó)

8. tense (igeidő)

9. the passive (szenvedő szerkezet)

10. reported speech (függő beszéd)

A TANULÁS FOLYAMATA

1. to master the language (elsajátítani a nyelvet)

2. language talent / language aptitude (nyelvérzék)

3. I have been learning English for 5 years now, on and off. (öt éve tanulok angolul, kisebb-nagyobb megszakításokkal.)

4. to improve my pronunciation (fejleszteni a kiejtésemet)

5. to perfect my knowledge of German (tökéletesíteni német tudásomat)

NYELVVIZSGA

1. to take an exam / to sit an exam (vizsgázni)

2. to pass an exam (átmenni egy vizsgán)

3. to fail an exam (megbukni egy vizsgán)

4. oral / written exam (szóbeli / írásbeli vizsga)

5. language exam at intermediate level (középfokú nyelvvizsga)

 

13. TÉMAKÖR: VÁSÁRLÁS

SHOPPING MALL (PLÁZA)

1. department store (áruház)

2. clothing (ruházat)

3. sporting goods (sportcikkek)

4. office supplies (irodai kellékek)

5. electronics and home appliances (elektronikai és háztartási készülékek)

6. jewelry (ékszerek)

7. health and beauty products (egészségi és szépségipari termékek)

8. toys (játékok)

9. hardware (vasedény)

10. pharmacy (gyógyszertár)

11. cleaning supplies (tisztítószerek)

12. pet shop (kisállatkereskedés)

13. books, magazines, music (könyv, magazin, zene)

14. accessories (kiegészítők)

15. food court (éttermek)

GROCERY (ÉLELMISZERBOLT)

1. I'd like a loaf of rye bread. (Kérek egy rozskenyeret.)

2. Have you got any sour cream? (Van tejföl?)

3. Do you sell liver paté? (Árulnak májkrémet?)

4. Can I have a bottle of vinegar? (Kaphatok egy üveg ecetet?)

5. What sort of chocolates have you got? (Milyen csokoládékat tartanak?)

GREENGROCER'S (ZÖLDSÉGES)

1. I'd like some new potatoes. (Úlkrumplit kérnék.)

2. Could you give me a kilo of green peppers, please? (Adna egy kiló zöldpaprikát?)

3. How much is a kilo of apricots? (Mennyibe kerül egy kiló sárgabarack?)

4. Are the grapes sweet? (Édes a szőlő?)

5. Weigh this melon for me, please. (Mérje le nekem ezt a dinnyét.)

WOMEN'S CLOTHES (NŐI KONFEKCIÓ)

1. Have you got it in size 44? (Van 44-es méretben?)

2. Where are the fitting rooms? (Hol van a próbafülke?)

3. Does it fit? (Jó méretben?)

4. It's your size and it really suits you. (A te méreted és igazán jól áll.)

5. Have you got the long-sleeved one in another colour? (Van más színben hosszú ujjal?)

 

14. TÉMAKÖR: SZOLGÁLTATÁSOK /1

NEWSAGENT'S (ÚJSÁGÁRUS)

1. A packet of Marlboro, please. (Egy csomag Marlborot kérek.)

2. Can I have a gas lighter, please? (Kaphatok egy gázöngyújtót?)

3. Have you got any newspaper in English? (Van valami angol újságjuk?)

4. Which paper gives the television programme? (Melyik újságban jelenik meg a tévéműsor?)

5. Does this magazine come out weekly or monthly? (Hetente vagy havonta jelenik meg ez a lap?)

PHOTOGRAPHY (FÉNYKÉPÉSZ)

1. to get a film developed (előhivatni egy filmet)

2. I need six passport photographs (Szükségem van hat útlevélképre.)

3. We'd like to have our pictures taken. (Szeretnénk lefényképeztetni magunkat.)

4. I'd like four copies of each picture. (Csináljon kérem négy-négy másolatot.)

5. Can I pick them up tomorrow? (Jöhetek értük holnap?)

FLORIST'S (VIRÁGÜZLET)

1. I'd like some pot flowers. (Cserepes virágot szeretnék.)

2. Can I have five white carnations? (Kérhetnék öt fehér szekfűt?)

3. What's this flower called? (Mi a neve ennek a virágnak?)

4. I'll take this bunch. (Ezt a csokrot kérem.)

5. same-day flower delivery service (egynapos virágküldő szolgáltatás)

POST OFFICE (POSTA)

1. I'd like to send this letter by registered post. (Ajánlott levéként szeretném ezt feladni.)

2. Can you tell me the post code for Miskolc? (Megmondaná Miskolc irányítószámát?)

3. to fill in a form (kitölteni egy űrlapot)

4. I'd like ten 50p stamps. (Szeretnék tíz darab 50 pennis bélyeget.)

5. I've come to collect a parcel. (Csomagom érkezett, szeretném felvenni.)

BANK (BANK)

1. Can you tell me where I can change some money? (Megmondaná, hol tudok pénzt váltani?)

2. foreign currency (külföldi pénz)

3. to exchange a traveller's cheque (beváltani egy utazási csekket)

4. What's the exchange rate for the dollar? (Mennyi a dollár árfolyama?)

5. I'd like to draw 100 pounds from my account. (Szeretnék 100 fontot kivenni a számlámról.)

CHEMIST'S (GYÓGYSZERTÁR)

1. over the counter drugs (vény nélkül kapható szerek)

2. Here's the prescription. (Itt a recept.)

3. I'd like some pain killer. (Valami fájdalomcsillapítót szeretnék.)

4. This medicine is to be taken before meals. (Ezt a gyógyszert étkezések előtt kell bevenni.)

5. Not to be taken orally. (Külsőleg.)

 

15. TÉMAKÖR: SZOLGÁLTATÁSOK / 2

PETROL STATION (BENZINKÚT)

1. Fill it up, please. (Tele kérem.)

2. Could you check the air pressure, please? (Megmérné a légnyomást?)

3. Is the shop open? (Nyitva a bolt?)

4. Can I pay by credit card? (Fizethetek hitelkártyával?)

5. Have you got any synthetic motor oil? (Van valamilyen szintetikus motorolajuk?)

AT THE GARAGE (AUTÓSZERVÍZBEN)

1. There is something wrong with the engine. (Valami baja van a motornak.)

2. Could you tow my car to the nearest garage? (Elvontatná az autómat a legközelebbi szervízig?)

3. to repair the right hand headlight (megjavítani a jobb oldali fényszórót)

4. to change the oil (olajat cserélni)

5. to recharge the battery (feltölteni az akkumulátort)

LAUNDRY (RUHATISZTÍTÓ)

1. dry cleaner’s / laundrette (vegytisztító / mosoda)

2. I want these clothes cleaned. (Ezeket a ruhákat szeretném kitisztíttatni.)

3. When will they be ready? (Mikor lesznek kész?)

4. What’s the price of the express service? (Mi az ára az expressz szolgáltatásnak?)

5. Could I get these trousers ironed? (Ki lehetne vasalni ezt a nadrágot?)

HAIRDRESSER (FODRÁSZ)

1. to make an appointment (bejelentkezni)

2. Can you cut a little off the front? (Vágna elől egy kicsit?)

3. I want a parting in the middle. (Választékot kérek középre.)

4. I’d like my hair washed and dyed. (Hajmosást és festést kérek.)

5. I’d like my hair done in the latest style. (Divatos frizurát szeretnék.)

CHEMIST’S (DROGÉRIA)

1. Can you recommend a good perfume for an elderly lady? (Tudna egy jó parfümöt ajánlani egy idősebb hölgy részére?)

2. This smells very nice. (Ennek nagyon jó szaga van.)

3. Do you sell condoms? (Kapható óvszer?)

4. I need a packet of razor blades. (Egy csomag borotvapengét kérek.)

5. Can I have a a packet of tampons? (Kérek egy doboz tampont.)

AT THE DOCTOR’S (ORVOSNÁL)

1. I have a high temperature. (Lázam van.)

2. I’m feeling under the weather. (Rossz a közérzetem.)

3. I’ve got a bad cough. (Nagyon köhögök.)

4. There’s a sharp pain here. (Itt fáj nagyon.)

5. Could you prescribe some medicine for me? (Felírna valami gyógyszert?)

 

16. TÉMAKÖR: HÁZIMUNKA

HOUSEWORK IN GENERAL (HÁZIMUNKA ÁLTALÁBAN)

1. I don't mind doing the housework. (Nincs ellenemre a házimunka.)

2. I'm no good at cooking. (Nem nagyon tudok főzni.)

3. Everyday chores like shopping and cleaning. (Mindennapi munkák, úgy mint a vásárlás és a takarítás)

4. We share the domestic chores. (Megosztjuk a házimunkákat.)

5. Many people think that housework is women's work. (Sok ember azt hiszi, hogy a házimunka a nők dolga.)

CLEANING (TAKARITÁS)

1. My room is clean and tidy. (A szobám tiszta és rendes.)

2. I always hoover the carpets. (Mindig felporszívózom a szőnyegeket.)

3. I empty the litter bins. (Kiürítem a szemeteseket.)

4. I hate taking out the garbage. (Utálom kivinni a szemetet.)

5. After dusting the books and the bookshelves, I air out the rooms. (Akönyvek és a könyvespolcok leporolása után kiszellőztetem a szobákat.)

LAUNDRY (MOSÁS)

1. I do the laundry every weekend. (Minden hétvégén mosok.)

2. I hang out the clothes to dry. (Kiteregetem a ruhákat száradni.)

3. I take my clothes to a launderette. (Elviszem a ruháimat egy mosodába.)

4. I put the dirty clothes in the washing machine. (Beteszem a koszos ruhákat a mosógépbe.)

5. I hate doing the ironing. (Utálok vasalni.)

IN THE KITCHEN (a konyhában)

1. I make coffee every morning. (Minden reggel kávét főzök.)

2. I put the dirty plates in the dishwasher. (Beteszem a koszos tányérokat a mosogatógépbe.)

3. My mother used to do the washing up by hand. (Anyukám valaha még kézzel mosogatott.)

4. I often microwave my lunch. (Gyakran megmikrózom az ebédemet.)

5. I turn on the extractor fan while cooking. (Főzés közben bekapcsolom a szagelszívót.)

HOME APPLIANCES (háztartási eszközök)

1. fridge / refridgerator (hűtő)

2. washer dryer = washing machine and dryer (kombinált mosógép és szárító)

3. bread maker (kenyérsütő)

4. electrical appliances (elektromos készülékek)

5. labour-saving devices (munkát megkönnyítő eszközök gyűjtőneve, a számítógépen keresztül a kerti öntözőrendszeren át a mikrohullámú sütőig.)

OTHER (EGYÉB)

1. to change a light bulb (kicserélni egy villanykörtét)

2. to make the bed (beágyazni)

3. to mend the clothes (megvarrni a ruhákat)

4. I do the grocery shopping every day. (Minden nap bevásárlok.)

5. I spent the afternoon pottering about in the garden. (Egész délután a kertben pücskörésztem.)

 
17. TÉMAKÖR: RUHÁK

VERBS (IGÉK)

1. to get dressed (felöltözni)

2. I put on my trousers /pants. (Felveszem a nadrágomat.) (Br.English/Am.English)

3. I take off my trousers /pants. (Leveszem a nadrágomat) (Br.English/Am.English)

4. Can I try it on? (Felpróbálhatom?)

5. to roll up the sleeves of your shirt (feltűrni az ingujjakat)

FASHION (DIVAT)

1. I can't afford to buy designer clothes (Nem engedhetem meg magamnak, hogy divattervezők ruháit vegyet meg.)

2. I like trendy / fashionable / stylish clothes. (Szeretem a divatos ruhákat.)

3. ... is back in fashion (a ... újra divatba jött.)

4. Purple is in. (A lila divatos.)

5. Teenage girls are very fashion conscious. (A tinédzser lányok nagyon tudatosan követik a divatot.)

DRESS CODE (ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐĺRÁS)

1. casual (lezser)

2. business casual (munkahelyi lezser)

3. smart casual (elegáns lezser)

4. semi-formal (félig formális)

5. formal (formális)

ITEMS OF CLOTHING FOR MEN (FÉRFI RUHÁK)

1. a pair of jeans (farmer)

2. a pair of short (rövidnadrág)

3. shirt and tie (ing és nyakkendő)

4. I don't know how to tie a tie (Nem tudom, hogyan kell nyakkendőt kötni)

5. A suit consists of a jacket, a waistcoat, a shirt, a tie and trousers. (Az öltöny részei a zakó, a mellény, az ing, a nyakkendő és a nadrág.)

ITEMS OF CLOTHING FOR WOMEN (NŐI RUHÁK)

1. a long-sleeved top (hosszú ujjú felső)

2. denim skirt (farmerszoknya)

3. V-neck jumper / sweater (V-kivágású pulcsi)

4. dress (női ruha)

5. slip, tights, stockings, bra, knickers (kombiné, harisnyanadrág, harisnya, melltartó, bugyi)

OTHER

1. swimsuit / swimming trunks (fürdőruha / úszónadrág)

2. I prefer shoes with high heels. (Jobban szeretem a magassarkú cipőket.)

3. I love accessories such as scarves and jewellery. (Imádom a kiegészítőket, úgy mint a sálakat és az ékszereket.)

4. Patterns: striped / spotted / patterned / plain / checked (Minták: csíkos, pöttyös, mintás, sima, kockás)

5. Fabrics: denim / cotton / leather / wool / linen / silk (Anyagok: farmer, gyapjú, bőr, gyapjú, pamut, selyem)

 

18. TÉMAKÖR: ÁLLATOK

DOGS (KUTYÁK)

1. I've got a dog. (Van egy kutyám.)

2. It's a mongrel. (Korcs.)

3. It's purebred. (Fajtiszta.)

4. I've got a 3-year-old golden retriever. (Van egy hároméves golden retrieverem.)

5. It's a 9-month-old puppy. (Kilenc hónapos kölyökkutya.)

6. It's a popular family dog breed. (Népszerű családi kutya fajta.)

7. Its coat is wavy. (A bundája hullámos.)

8. As for its build, it's rather stocky. (Ami a termetét illeti, elég zömök.)

9. It's a poor guard dog. (Rossz házörző.)

10. They are often used as guide dogs and rescue dogs. (Gyakran használják őket vakvezető kutyaként és mentőkutyaként.)

CATS (MACSKÁK)

1. a tom cat (fiú macska)

2. kitten (kölyök macska)

3. he purrs when he is pleased (dorombol amikor elégedett)

4. he miaows when he is hungry (nyávog ha éhes)

5. I have an allergy to cats. (Allergiás vagyok a macskákra.)

BUDGERIGARS (TÖRPEPAPAGÁJOK)

1. I have got some pet budgies. (Vannak otthon törpepapagájaim.)

2. I keep them in a cage. (Ketrecben tartom őket.)

3. They feed on seeds and fruits. (Magokat és gyümölcsféléket esznek)

4.They are incredibly curious and love to talk. (Hihetetlenül kiváncsiak és imádnak beszélgetni.)

5.They love mirrors, bells and all sorts of toys. (Imádják a tükröket, a csengőket és mindenféle játékot.)

TROPICAL FISH (TRÓPUSI HALAK)

1. We have got a big fish tank. (Van egy nagy akváriumunk.)

2. Fish can be left for several days without food with no harm done but overfeeding is dangerous. (A halakat több napra gond nélkül ott lehet hagyni kaja nélkül, de a túletetés veszélyes.)

3. fish species (halfajok)

4. install heating, lighting and filter in the acquarium (beszerelni fűtést, világitást és szűrőt az akváriumba)

5. to breed fish (szaporítani / tenyészteni a halakat)

OTHER ANIMALS (EGYÉB ÁLLATOK)

1. Farm animals include donkey, goat, turkey, bull, cow, rabbit, sheep, lamb, goose, duck, chicken, horse, pig (Tanyán élő állatok például: szamár, kecske, pulyka, bika, tehén, nyúl, birka, bárány, liba, kacsa, csirke, ló, disznó)

2. Wild animals include elephant, lion, tiger, bear, kangaroo, hippopotamus, cheetah, zebra, giraffe, deer (Vadállatok például: elefánt, oroszlán, tigris, medve, kenguru, viziló, gepárd, zebra, zsiráf, szarvas)

3. Fish and sea animals include shark, trout, eel, whale, seal, walrus, dolphin, crab, octopus, turtle, mussels. (Halak és tengeri állatok például: cápa, pisztráng, angolna, bálna, fóka, rozmár, delfin, rák, polip, teknős, kagyló.)

4. Birds include pelican, crane, penguin, owl, ostrich, eagle, falcon, pheasant, stork, pigeon, peacock, crow. (Madarak például: pelikán, daru, pingvin, bagoly, sas, sólyom, fácán, gólya, galamb, páva, varjú.)

5. Insects include wasp, mosquito, cockroach, caterpillar, ladybird, butterfly, bee, dragonfly, grasshopper, spider, ant, fly. (Rovarok például: darázs, szúnyog, csótány, hernyó, katica, lepke, méh, szitakötő, szöcske, pók, hangya, légy.)

 

19. TÉMAKÖR: HUNGARY

GEOGRAPHY (FÖLDRAJZ)

1. Hungary is a small country in Central Europe. (Mo. egy kis ország Közép-Európában.)

2. It is situated in the Pannonian Basin. (A Kárpát-medencében fekszik.)

3. It is a landlocked country. / It has no coast. (Nincsen tengerpartja.)

4. Hungary is bordered by Slovakia to the north, Ukraine and Romania to the east, Serbia and Croatia to the south, Slovenia to the southwest and Austria to the west. (Mo.-t északon Szlovákai, keleten Ukrajna és Románia, délen Szerbia és Horvátország, délnyugaton Szlovénia és nyugaton Ausztria határolja.)

5. Hungary is divided into 19 counties. (Mo. 19 megyére van osztva.)

6. The largest rivers are the Danube, the Tisza and the Dráva. (A legnagyobb folyók a Duna, a Tisza és a Dráva.)

7. Transdanubia is a hilly region. (A Dunántúl hegyes vidék.)

8. The Great Hungarian Plain is in the southeast. (Az Alföld délkeleten van.)

9. Hungary has a continental climate. (Mo.-nak kontinentális az éghajlata.)

10. The largest lake in Central Europe is Lake Balaton. (Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton.)

LANGUAGE

1. Hungarian is a Finno-Ugric language. (A magyar egy finnugor nyelv.)

2. It is distantly related to Finnish. (Távolról rokona a finn nyelvnek.)

3. The Hungarian name for the language is 'magyar'. (A nyelv magyar neve 'magyar'.)

4. There are approximately 1.4 million Hungarians in Transylvania. (Megközelítőleg 1.4 millió magyar él Erdélyben.)

5. Hungarian is an agglutinative language. (A magyar egy agglutináló nyelv.)

HISTORY

1. Saint Stephen became the first King of Hungary. (Szent István lett Mo. első királya.)

2. Stephen was crowned in December 1000 AD in Esztergom. (Istvánt 1000-ben koronázták meg Esztergomban.)

3. The Treaty of Trianon was signed in 1920 and Hungary lost 72% of its land. (1920-ban aláírták a Trianoni szerződést és Mo. elvesztette területének 72%-át.)

4. Communism collapsed in 1989. (A kommunizmus összeomlott 1989-ben.)

5. Hungary has been a member of the European Union since 2004. (Mo. tagja az EU-nak 2004 óta.)

BUDAPEST

1. Bp is the capital of Hungary (Bp. Mo. fővárosa)

2. Bp. has almost 2 million inhabitants. (Bp-nek majdnem 2 millió lakosa van.)

3. The Millennium Underground Railway is the oldest underground railway in Europe. (A kisföldalatti Európa legrégibb földalatti vasútja.)

4. The city attracts about 2.3 million tourists a year. (A város mintegy 2.3 millió turistát vonz évente.)

5. The Dohány Street Synagogue is the second largest in the world. (A Dohány utcai zsinagóga a világ második legnagyobb a világon.)

6. World Heritage Sites include: the banks of the Danube, the Buda Castle Quarter, Andrássy Avenue, Heroes' Square. (A Világörökség részei például: a Dunapart, a budai Várnegyed, az Andrássy út és a Hősök tere.)

7. The Danube enters the city from the north. (A Duna északon éri el a várost.)

8. The City Park and Margaret Island are green areas. (A Városliget és a Margit sziget zöld területek.)

9. Matthias Church and the Fisherman's Bastion are famous sights. (A Mátyás templom és a Halászbástya híres nevezetességek.

10. There are 23 districts in the city. (23 kerület van a városban.)