Krížom krážom - Slovenčina A1 + online audio - 2. doplnené a prepracované vydanie

Krížom-krážom, Slovenčina A1 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor.
ISBN: 9788022345521
Author: Renáta Kamenárová
Page: 203
Binding: Soft cover
Publication date: 2018
Format: Book + Online Audio Material
Level: A1
Publisher: UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Language: Slovak

Rating(No ratings so far.)

Price: 12 890 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

Lexika vysvetlená pomocou obrázkov a formou jednoduchého výkladu (Vocabulary explained in pictures and definitions)
Frekventované slová, slovné spojenia a frázy v bežných komunikačných situáciách (Frequently used words, colocations and phrases in day-to-day situations)
Praktické úlohy, doplnkové texty s cvičeniami (Practical exercises, additonal texts with exercises)
Zaujímavé hlavolamy a didaktické hry (Interesting brainteasers and didactic games)
Súhrnné gramatické tabuľky (Grammar reference section)
Kľúč k cvičeniam (Key to exercises)
Prehľadný slovensko-anglický slovníček (Easy-to-follow Slovak-English glossary)

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list