Krížom-krážom Slovenčina A2 + online audio - 2. doplnené a prepracované vydanie

Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s dvomi CD nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1.
ISBN: 9788022332651
Author: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová, Michaela Mošaťová, Hana Tichá
Page: 207
Binding: Soft cover
Publication date: 2012
Format: Book+CD
Level: A2
Publisher: UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Language: Slovak

Rating(No ratings so far.)

Price: 12 890 Ft

Stock: 1-10 copies

Description

Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF). Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie.

Reviews

No reviews so far.

Similar products

Category top list