Krížom-krážom Slovenčina B1 + Audio Program Online

Krížom-krážom. Slovenčina B1 je ďalšou zo série učebníc Krížom-krážom určená pre mierne pokročilých študentov.
ISBN: 9788022354004
Szerző: Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela Mošaťová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová
Oldalszám: 251
Kötés: Puhakötés
Kiadás éve: 2022
Formátum: Könyv + Online Tananyag
Szint: B1
Kiadó: UNIVERZITA KOMENSKÉHO
Nyelv: szlovák

Értékelés(Még nem érkezett értékelés.)

Ár: 12 890 Ft

Készlet: 11-100 darab

Leírás

Každú lekciu tvoria ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvoj

Értékelések

Még senki nem írt értékelést ehhez a termékhez.

Ajánljuk még

A kategória toplistája